Be­soe­de­ling: ‘Vaal-ge­bied sal jaar lank mi­li­tê­re so­ne wees’

Volksblad - - Nuus - E­li­se Tem­pel­hoff

Le­de van die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Weer­mag (SANW) sal op Son­dag 18 No­vem­ber in die Vaal­drie­hoek by die Vaal­ri­vier ont­plooi word om die be­soe­de­lings­kri­sis om te draai.

Genl.maj. T.T. Xun­du, hoof­di­rek­teur van ko­ö­pe­ra­tie­we dienst­e, het gis­ter op ’n ver­ga­de­ring van die Gol­den T­ri­angle C­ham­ber of Com­mer­ce ge­sê die SANW het R200 mil­joen van die na­si­o­na­le te­sou­rie daar­voor ont­vang.

Weer­mag­le­de sal on­der meer sleu­tel­pun­te be­waak en ’n ko­ör­di­ne­ren­de rol speel wan­neer die 46 pomp­sta­sies her­stel word.

Le­de van die re­ser­we­mag wat groot teg­nie­se kun­dig­heid het, sal saam met amp­te­na­re van die de­par­te­ment van wa­ter en sa­ni­ta­sie die pomp­sta­sies her­stel. On­der dié men­se is in­ge­ni­eurs.

“Ons voor­sien dat ons so­wat ’n jaar be­sig sal wees,” sê Xun­du.

“’n Ramp wat sul­ke af­me­tings aan­neem, be­dreig na­si­o­na­le vei­lig­heid. Dit ont­wrig die e­ko­no­mie en be­dreig po­li­tie­ke sta­bi­li­teit,” sê hy.

Vol­gens Xun­du sal die vloot en die lug­mag ook be­trok­ke wees. Die ge­bied gaan in ’n mi­li­tê­re so­ne om­skep word.

Die si­tu­a­sie wat hom hier af­speel, is “on­ge­loof­lik en bui­ten­ge­woon”, sê hy.

Kort voor­dat die weer­mag se af­vaar­di­ging sa­ke­lui en an­der be­lang­heb­ben­des by S­to­ne­ha­ven on Vaal bui­te Van­der­bijl­park toe­ge­spreek het, het hul­le Ou­pa N­ko­a­ne, mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, ont­moet.

“Ons het ver­neem amp­te­na­re wat toe­rus­ting na ge­breek­te pomp­sta­sies bring om dit te her­stel, vrees dik­wels vir hul le­we. Hul­le word soms op pad na ge­breek­te pomp­sta­sies ge­kaap en hul toe­rus­ting word ge­steel.

“Hier sal die weer­mag ook ’n baie spe­si­fie­ke rol speel om men­se en toe­rus­ting te be­waak.”

Xun­du sê die po­li­sie sal ook be­trek moet word by die o­pe­ra­sie om­dat die weer­mag nie straf­reg­te­li­ke ver­vol­gings sal kan in­stel wan­neer toe­rus­ting, ver­al ko­per­ka­bels, ge­steel en ge­roof word nie.

Vol­gens hom het Ti­to M­bo­we­ni, mi­nis­ter van fi­nan­sies, voor sy me­di­um­ter­myn­be­gro­tings-re­de met genl.maj. Roy An­der­sen, hoof van die re­ser­we­mag, ge­praat oor die Vaal­ri­vier­ramp.

Xun­du sê die weer­mag het twee we­ke ge­le­de sy op­drag ge­kry. “Ons het reeds plan­ne op­ge­trek en sal met al­le be­lang­heb­ben­des ko­ör­di­neer oor die pad vo­ren­toe.”

Hy sê dit is ’n saak van na­si­o­na­le be­lang.

’n Ko­ör­di­ne­rings­ko­mi­tee sal bin­ne­kort aan­ge­wys word en le­de van die SANW se af­de­ling vir kom­mu­ni­ka­sie sal deur­lo­pend met in­wo­ners praat en be­raad­slaag, be­loof hy.

Plaas­li­ke men­se sal ook op­ge­lei­word in die her­stel en in­stand­hou­ding van ri­ool­pom­pe.

So­dra die in­fra­struk­tuur her­stel is, sal die weer­mag ont­trek.

Ver­skeie men­se wat die ver­ga­de­ring by­ge­woon het, het hul kom­mer uit­ge­spreek daar­oor en sê hul­le vrees dat die si­tu­a­sie hom sal her­haal wan­neer die weer­mag ont­trek.

Xun­du sê daar­op die weer­mag sal al­le pomp­sta­sies om­hein om dief­stal en plun­de­ring te voor­kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.