Ra­de sal nie reg­kom met ANC-ka­der­be­leid

Volksblad - - Kommentaar -

Roy Jan­kiel­sohn, lei­er van die op­po­si­sie in die Vry­staat­se wet­ge­wer

Oor “Ra­de op ster­we na dood: Vrae op lek­got­la oor be­staans­reg” en “Mu­ni­si­pa­le ho­ës se kwa­li­fi­ka­sie be­kyk” (07.10):

T­huso Ra­ma­e­ma, ad­junk­di­rek­teur-ge­ne­raal in die pre­miers­kan­toor, ver­wys na kor­rup­sie, be­drog, po­li­tie­ke in­men­ging, on­sta­bi­li­teit en vaar­dig­heids­te­kor­te as die hoof­oor­sa­ke van ons swak mu­ni­si­pa­li­tei­te.

Die pre­miers­kan­toor was ja­re lank, on­der Ace Ma­gas­hu­le, die vaan­del­dra­er van hier­die soort ge­drag. Die ANC het Ma­gas­hu­le be­loon met die pos van se­kre­ta­ris-ge­ne­raal van die par­ty.

Die stel­lings van dr. Z­we­li Mk­hi­ze, mi­nis­ter van sa­me­wer­ken­de re­ge­ring en tra­di­si­o­ne­le sa­ke, dat die reg­te men­se met die reg­te kwa­li­fi­ka­sies aan­ge­stel moet word, word ver­wel­kom.

Die ANC sal eers ont­slae moet raak van sy ka­der­be­leid, wat Ma­gas­hu­le mis­bruik het om sy ka­ders in mags­po­si­sies te plaas. Amp­te­na­re en mi­nis­ters moet be­sef hul­le is ka­der­aan­stel­lings van die ANC wat nou na­si­o­naal on­der Ma­gas­hu­le se be­heer is. Ma­gas­hu­le is die eend wat die ei­er lê, eers in die Vry­staat en nou na­si­o­naal in die ANC.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.