Geen mag­heb­ber kan voor God bly staan

Volksblad - - Kommentaar - S­til­le Uur

Ju­da word van ver­skil­len­de kan­te be­dreig. Daar is mag­ti­ge vol­ke wat Ju­da, die volk van God, wil ver­nie­tig. Sa­ga­ria sien in sy twee­de nag­ge­sig vier ho­rings wat die krag en mag van die sterk, vy­an­di­ge vol­ke rond­om ver­teen­woor­dig. Dit lyk na ’n angs­wek­ken­de ge­sig met min uit­koms.

Sa­ga­ria sien self die vier ho­rings, maar die He­re laat hom ook iets an­ders sien: vier am­bags­man­ne wat op­drag het om die re­geer­ders van die vy­an­di­ge vol­ke nie net die skrik op die lyf te jaag nie, maar om hul­le tot ’n val te bring. Dit is die be­ves­ti­ging van die eer­ste nag­ge­sig wat die He­re ge­gee het. Hy gaan uit lief­de vir sy volk los­breek teen die na­sies wat sy volk so ver­druk het (Sag. 1:15).

Men­se kan hul­le soms so vas­kyk teen die ne­ga­tie­we en die be­drei­gings van die le­we dat die le­we som­ber en uit­sig­loos raak. God o­pen die oë, soos Sa­ga­ria, om men­se te láát sien: Daar is ’n heer­li­ke an­der kant van die le­we, die gro­ter prent­jie van God se lief­de­vol­le sorg en be­moei­e­nis met sy kin­ders.

Al kan ons dit nie al­tyd met die eer­ste oog­wink sien nie, moet ons weet: Hy doen al­tyd wat Hy be­loof het!

Ho­rings van die­re wys hul krag en mag, maar hul­le is mag­te­loos teen am­bags­man­ne met ge­reed­skap wat hul­le kan ont­ho­ring. Selfs al word die ho­rings van ys­ter ge­maak, die am­bags­man­ne weet pre­sies hoe om selfs ys­ter­ho­rings tot niet te maak.

Men­se en mag­heb­bers wik, maar God be­skik. – Dr. Ru­dolph van der Mer­we (Pa­rys); Uit: Dag­stuk­kies van die Ge­re­for­meer­de Ker­ke in Suid-A­fri­ka, In U lig.

▶ Uit die Woord: Toe laat die He­re my vier am­bags­man­ne sien, en ek vra: “Wat het hul­le kom doen?” Hy het ge­ant­woord: “Daar­die ho­rings het die men­se van Ju­da ver­strooi en ver­ne­der. Die am­bags­man­ne het ge­kom om die re­geer­ders van die na­sies, die ho­rings wat vir Ju­da met so­veel ge­weld ver­strooi het, die skrik op die lyf te ja en hul­le tot ’n val te bring.”

– Sag. 1:20-21

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.