Tot jou diens

Volksblad - - Nuus -

Volks­blad­ on­der­skryf­ die­ ge­drags­ko­de­ van­ die­ Suid-A­fri­kaan­sePers­om­buds­man­ wat­ ver­eis­ dat­ nuus­dek­king­ waar,ak­ku­raat,­ reg­ver­dig­ en­ ge­ba­lan­seerd­ moet­ wees.­ In­dien­ on­sna­ u­ me­ning­ hie­rin­ faal,­ meld­ dit­ ge­rus­ aan­ by­ Gert­ Coet­zee­by­ 051-404-7876­ (tus­sen­ 10:00­ en­ 17:00).­ Laat­ ’nbood­skap­ in­dien­ no­dig.­ U­ kan­ ook­ ’n­ e-pos­ stuur­ aan­g­coet­[email protected]­blad.com,­ of­ u­ be­swaar­ faks­ na­ 051-4479198.Die­ Pers­om­buds­man­ van­ Suid-A­fri­ka­ is­ be­skik­baar­ by011-484-3618­ of­ om­buds­[email protected]­cil.org.za­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.