Ou­teurs­reg

Volksblad - - Nuus -

Geen­ be­rig,­ ar­ti­kel­ of­ fo­to­ in­ hier­die­ koe­rant­ mag­ in­ge­vol­ge­ar­ti­kel­ 12­ (7)­ van­ die­ Wet­ op­ Ou­teurs­reg,­ 1987­ son­der­ ver­lof­van­ Me­dia24­ ge­re­pro­du­seer­ word­ nie.­ Ge­druk­ en­ ver­sprei­deur­ Me­dia24­ Be­perk,­ Nel­son­ Man­de­la­ry­laan­ 79,­ Bloem­fon­tein9300.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.