UV-rek­tor aan­ge­stel as Us­af se geld­baas

Volksblad - - Nuus - C­heré­ne Pie­naar

Die U­ni­ver­si­tei­te van Suid-A­fri­ka-fo­rum (Us­af) het prof. Fran­cis Pe­ter­sen, rek­tor van die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV), as voor­sit­ter van sy ko­mi­tee oor fi­nan­sies en be­leg­gings aan­ge­stel.

Hy sal in sy ter­myn van drie jaar ook lid van Us­af se uit­voe­ren­de ko­mi­tee en lid van die ou­di­ten ri­si­ko­ko­mi­tee wees.

Pe­ter­sen sê dié nu­we rol sal hom die­per in­sig in sa­ke van na­si­o­na­le be­lang bied en hom die ge­leent­heid gee om Us­af by die re­ge­ring met kwes­sies soos klas­geld te ver­teen­woor­dig.

“Eer­stens sal ek ver­se­ker dat die or­ga­ni­sa­sie se fi­nan­si­ë­le mo­del kor­rek werk en na­tuur­lik vol­doen aan al die re­ëls wat daar­mee saam­gaan.”

Ook die be­stuur van toe­ken­nings wat Us­af van tyd tot tyd uit die be­dryf en van sa­ke­on­der­ne­mings en stig­tings ont­vang, is deel van sy ver­ant­woor­de­lik­heid.

“My fo­kus sal wees om die bes­te be­leg­gings­op­brengs­te uit die fond­se te kry.”

Daar is baie ge­praat oor #Fees­Mus­tFall en hier­uit het ons die ge­sub­si­di­eer­de ho­ëron­der­wys­mo­del ge­kry.”

Dit be­hels dat ge­sin­ne wat on­der R350 000 per jaar ver­dien, ’n toe­lae van die Na­si­o­na­le S­ke­ma vir Fi­nan­si­ë­le Bystand vir Stu­den­te (NSFAS) kry.

“Maar daar­die mo­del­le is steeds nie so vol­hou­baar nie, so ons moet ’n bie­tjie daar­na kyk.”

Wat klas­geld be­tref, is daar vol­gens hom ’n de­bat in die ho­ër on­der­wys oor of u­ni­ver­si­tei­te nog ou­to­noom is.

“Die laas­te paar jaar het die mi­nis­ter van ho­ër on­der­wys be­gin aan­be­veel hoe­veel daar­die gel­de be­hoort te wees.”

Maar daar­die aan­be­ve­ling is in ’n uit­da­gen­de po­li­tie­ke be­de­ling ge­maak, sê hy.

“As die mi­nis­ter so ’n aan­be­ve­ling maak, en jy be­weeg bui­te daar­die aan­be­ve­ling, is jy eint­lik maar op eie ri­si­ko. En ek dink die stu­den­te sal jou uit­daag uit daar­die oog­punt.”

Dit kom neer op die re­gu­le­ring van klas­geld en dit het weer ’n im­pak op die ou­to­no­mi­teit vir u­ni­ver­si­tei­te, sê hy.

As lid van Us­af se uit­voe­ren­de raad, sal hy sy in­di­vi­du­e­le in­set­te laat geld.

Sy kern­fo­kus as lid van die fo­rum se uit­voe­ren­de be­stuur is om ho­ër on­der­wys nie net sta­biel te maak nie, maar ook baie meer in­no­ve­rend en toe­koms­ge­rig.

Wil­lem Louw, voor­sit­ter van die UV se raad, sê hy weet Pe­ter­sen se by­drae sal nie net waar­de tot Us­af toe­voeg nie, maar ook tot die be­dryf in ge­heel.

Fo­to: De­on Raath

Prof. Fran­cis Pe­ter­sen

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.