Ra­di­o­ge­sprek is ge­bruik om Ru­pert te be­le­dig

Volksblad - - Kommentaar -

Sa­rel My­burgh, T­hai­land

Die be­rig­te “Hy is ’n ka­pi­ta­lis, maar g’n ras­sis, sê Ru­pert” en “Luis­te­raars laat Ru­pert deur­loop” (06.12) het net weer die kloof tus­sen die le­wens- en wê­reld­be­skou­ings van Suid-A­fri­ka­ners be­ves­tig.

Wan­neer e­ni­ge wit mens aan ’n de­bat deelneem waar die meer­der­heid van die ge­hoor uit swart men­se be­staan, ge­beur dít wat met die sa­ke­man Jo­hann Ru­pert by die Po­wer FM-ge­sprek ge­beur het.

Die ge­leent­he­de word aan-ge­gryp om wit men­se sleg te sê en as ras­sis­te uit te kryt.

Nie lank te­rug nie het oud­pres. FW de K­lerk deel­ge­neem aan ’n de­bat oor oplossings vir die pro­ble­me van Suid-A­fri­ka.

Die re­ak­sie op sy ar­gu­men­te uit swart ge­le­de­re was die­self­de as dié op Ru­pert.

Die ras­kaart word on­mid­del­lik ge­speel son­der om na die lo­gi­ka en gel­dig­heid van die ar­gu­ment te kyk.

Dit wil voor­kom a­sof daar tus­sen die ly­ne ge­lees word in ’n po­ging om iets te kry wat ne­ga­tief teen die per­soon ge­bruik kan word.

Dit laat die vraag ont­staan: Is dit e­nig­sins die moei­te werd vir ’n wit mens om deel te neem aan ’n de­bat of ge­sprek­spa­neel waar die ge­hoor hoof­saak­lik swart men­se is?

Hoe­wel dit ’n goeie be­gin­sel is om voort­du­rend in ge­sprek te tree in ’n po­ging om me­kaar en die land be­ter te ver­staan, moet die ge­hoor baie goed ge­peil word voor­dat ie­mand in­stem om aan ’n ge­sprek of de­bat deel te neem.

In Ru­pert se ge­val was die ge­sprek uit­ein­de­lik teen­pro­duk­tief en net ’n ge­leent­heid wat ge­bruik is om die sa­ke­man te ver­klei­neer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.