Daar ís ’n po­li­tie­ke al­ter­na­tief

Volksblad - - Kommentaar -

Daan Nor­tier, Bloem­fon­tein

Dis ge­wis ’n kwel­vraag en gel­di­ge kom­mer soos die kies­koors land­wyd styg: Waar maak ek my krui­sie?

Daar is ’n sin­vol­le al­ter­na­tief. Dit lê in ons eie han­de.

Dit vra bloot in­sig en be­paal­de doel­ge­rig­te i­ni­si­a­tie­we.

Ons ge­meen­skap­pe moet hul­self be­gin ak­ti­veer en die ver­ant­woor­de­lik­heid vir eie heil op­neem.

Die ge­mors waar­in ons land se po­li­tie­ke be­stel be­land het, lê pri­mêr in die Kies­wet.

Dié wet het die po­li­tie­ke be­heer van die land eks­klu­sief in die han­de van die po­li­tie­ke par­tye be­sorg. Juis dít het ons laat be­land by die re­sul­taat waar­mee ons nou sit.

Dit kan ver­an­der en dra­ma­ties óók, maar dan sal ons ge­meen­skaps­le­we uit ’n dood­se slaap moet ver­rys, han­de vat, or­ga­ni­seer en an­ders stem.

’n Pri­va­te wets­ont­werp deur Mo­si­u­oa Le­ko­ta bied die ruim­te. Dis in die pro­ses om die Kies­wet aan te vul deur te voor­sien dat ge­wo­ne bur­gers in ál die ver­skil­len­de re­ge­rings­vlak­ke ver­kies­baar word. Die Kies­wet is, soos nou ge­for­mu­leer, on­grond­wet­lik, aan­ge­sien die Grond­wet e­ni­ge bur­ger ver­kies­baar stel.

Só ’n ver­an­de­ring kan mee­bring dat ge­meen­skap­pe die bes­te uit eie ge­le­de­re kan i­den­ti­fi­seer en kies, want dit bring ver­ant­woord­baar­heid mee. Dis juis die to­ta­le ge­brek aan ver­ant­woord­baar­heid wat vir al ons po­li­tie­ke trau­ma ver­ant­woor­de­lik is.

Dink vir ’n oom­blik aan die po­ten­si­aal dat woon­buur­te in Bloem­fon­tein sin­vol groe­peer, hul­self ak­ti­veer en die bes­te uit eie ge­le­de­re i­den­ti­fi­seer en ver­kies­baar stel.

Die­self­de geld Wel­kom, Kroon­stad, Beth­le­hem, Har­ri­smith, Bult­fon­tein en noem maar waar el­ders op.

Die po­ten­si­aal land­wyd vir ver­ant­woord­ba­re re­ge­ring in eie han­de is e­norm om so­doen­de sin en or­de in hier­die ge­bro­ke land te her­stel.

Vi­su­a­li­seer vir ’n oom­blik ’n par­le­ment son­der die rooi ru­moer waar­in ver­ant­woord­ba­re ver­teen­woor­di­gers sin­vol in ons al­mal se bes­te be­lang de­bat­teer en antwoorde vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.