Af­treeplek meer as net ’n vloer­plan

Volksblad - - Woongids -

Al hoe meer Suid-A­fri­ka­ners be­lê in leef­styl­ont­wik­ke­lings vir hul af­tre­de en ge­niet jaar­liks puik op­brengs­te.

Dis dui­de­lik waar­om die vraag na dié eien­dom­me die aan­bod ver oor­tref as jy na al die voor­de­le kyk: uit­ste­ken­de vei­lig­heid, luuk­ste le­wen­styl, ’n heg­te ge­meen­skap, vol­le ei­e­naar­skap, en top­ge­hal­te- me­dies­een sorg­ge­rie­we op jou drum­pel, al­dus ei­en­doms­ken­ners. “Daar is on­ge­loof­li­ke be­leg­gings­groei in af­tree­leef­styl­ont­wik­ke­lings en daar­om be­lê baie men­se lank voor hul af­tre­de in só ’n ei­en­dom.

“Hul­le ver­huur dit en be­taal die ver­band af tot­dat hul­le ge­reed is om af te tree en die ei­en­dom te be­woon,” ver­dui­de­lik C­harl van

Nie­kerk, be­mar­kings­be­stuur­der van die Cen­tral De­ve­lop­ments Pro­per­ty Group se af­tree­land­goed Ce­le­bra­ti­on in Jo­han­nes­burg.

“Vir die­ge­ne wat vroe­ër wil af­skaal, laat die mees­te af­tree­ont­wik­ke­lings in­wo­ning van­af 50 jaar toe. Dit is ’n gul­de ge­leent­heid om voor­uit vir jou af­tre­de te be­plan.

“Ko­pers kan teen van­dag se pry­se koop en ook uit­ste­ken­de ka­pi­taal­groei van tot 12% en huur­op­brengs­te van tot 8% ver­dien.

“Dít le­wer ’n to­ta­le be­leg­gings­op­brengs van tot 20% per jaar,” sê hy.

“Per­sep­sies oor af­tre­de het be­dui­dend ver­an­der, want men­se het lan­ger, ge­son­der en e­ko­no­mies meer ak­tie­we le­wens as te­vo­re.

Wan­neer men­se vir hul af­tre­de be­plan, soek hul­le ’n ak­tie­we le­wen­styl met die heel bes­te ge­rie­we, so­si­a­le en me­die­se ge­rie­we, as­ook be­leg­gings­op­brengs­te.

Nie­mand weet wat die toe­koms in­hou nie en dus is ver­sor­gings­ge­rie­we vir ver­swak­tes en mo­der­ne vei­lig­heid van­af fa­se 1 waar­skyn­lik twee van die be­lang­rik­ste oor­we­gings wan­neer ’n af­tree-ei­en­dom ge­koop word,” ver­dui­de­lik Van Nie­kerk ver­der.

Eien­dom­me-re­dak­sie

Voor­sie­ning vir gesondheid

Vol­gens hom is daar baie oor­we­gings wan­neer ’n ko­per op ’n af­tree­ont­wik­ke­ling moet be­sluit. Een van die be­lang­rik­ste oor­we­gings, sê hy, is die ont­wik­ke­ling se ver­moë om by die ko­per se ver­an­de­ren­de be­hoef­tes aan te pas.

“Aan­vank­lik soek men­se eer­der ’n huis waar hul­le die tuin, bui­tel­ewe en on­af­hank­lik­heid kan ge­niet.

Sou hul om­stan­dig­he­de ver­an­der, kan hul­le la­ter na ’n klei­ner woon­stel trek met toe­gang tot tuis­ver­sor­ging. In­dien hul­le eg­ter heel­tyd­se ver­sor­ging be­no­dig, is die ont­wik­ke­ling se een­heid vir ver­swak­te­sorg tot hul be­skik­king.”

Leef­styl­land­goe­de­re vir af­ge­tre­de­nes word ge­woon­lik heel­tyds be­vei­lig met mo­der­ne vei­lig­heids­maat­re­ëls soos toe­gangs­be­heer, nom­mer­plaat-her­ken­nings­ka­me­ras, se­ker­heids­wag­te wat pa­trol­lies doen, e­lek­trie­se hei­nings, kring­te­le­vi­sie­ka­me­ras, nood­knop­pies en te­le­fo­ne of in­ter­kom­stel­sels in die woon­een­he­de wat die in­wo­ners met die vei­lig­heids- en me­die­se diens­te op die land­goed ver­bind.

Van Nie­kerk ver­dui­de­lik dat wan­neer die maan­de­lik­se in­stand­hou­dings­kos­te van ’n huis, so­wel as die kos­te van be­vei­li­ging en die ri­si­ko van af­son­de­ring op jou ou­dag oor­weeg word, vind baie Suid-A­fri­ka­ners ge­moeds­rus in land­goe­d­ont­wik­ke­lings. Die goeie be­leg­gings­op­brengs­te is ook ’n trek­pleis­ter.

Om die reg­te af­tree­ge­meen­skap te kies is ’n be­lang­ri­ke be­sluit. Dit be­hels meer as net ’n vloer­plan.

Ko­pers moet die kans ge­gun word om ’n le­wen­styl te ge­niet waar­voor hul­le hul hele le­we ge­werk het – teen ’n pas wat hul­le na­tuur­lik self be­paal, sê hy. Daar moet in die ko­per se so­si­a­le, ont­span­nings- en fi­nan­si­ë­le be­hoef­tes voor­sien word en ’n ver­skei­den­heid me­die­se diens­te moet be­skik­baar wees.

Ver­stan­di­ge Suid-A­fri­ka­ners het hul wan­op­vat­ting oor ’n af­tree­le­wen­styl laat vaar en be­lê nou in ’n vei­li­ge re­si­den­si­ë­le le­wen­styl wat ge­noeg diens­te bied om hul af­tre­de so on­af­hank­lik, ge­rief­lik en moei­te­vry as moont­lik te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.