Eien­doms­flit­se

Volksblad - - Woongids -

Mil­len­ni­ërs moet meer vir huis op­dok

Mil­len­ni­ërs gaan min­stens 3,04 keer meer be­taal vir hul eer­ste huis as die vo­ri­ge ge­slag. Dit blyk uit die jong­ste ver­slag van Lig­hts­to­ne Pro­per­ty, wat die huis­mark op grond van die ver­an­de­rings oor die ver­skil­len­de ge­slag­te heen ge­ë­va­lu­eer het. Vol­gens dié na­vor­sing is dit geen ver­ras­sing nie dat so­veel mil­len­ni­ërs – wat tus­sen 1977 en 1994 ge­bo­re is – nog ná u­ni­ver­si­teit in hul ou­er­huis woon nie.

Weens groot sty­gings in huis­pry­se vroeg in hul le­we is die las op dié ge­ne­ra­sie gro­ter as dié van die so­ge­naam­de Ge­ne­ra­sie Z, wat tus­sen 1995 en 2012 ge­bo­re is. Vir laas­ge­noem­de groep is huis­koop ook aan­sien­lik moei­li­ker as vir hul ou­ers, maar wel net teen meer as dub­beld die prys.

Dit is hoof­saak­lik weens die aan­sien­li­ke ver­tra­ging in die groei van huis­pry­se se­dert die 2008- fi­nan­si­ë­le kri­sis wat in die af­ge­lo­pe tien jaar be­te­ken het dat huis­pry­se plaas­lik baie sta­dig net bo­kant die in­fla­sie­koers ge­styg het.

Op lang ter­myn is dit dui­de­li­ker. Die bru­to na­si­o­na­le in­kom­ste per ca­pi­ta het van 1995 tot 2015 met ’n ge­mid­del­de van 35,89% ge­styg. In die­self­de tyd­perk het die ge­mid­del­de huis­prys met 686,76% ge­styg van R172 276 tot R1 355 401, lui­dens Ab­sa se huis­prys­in­deks. – Wil­li­am Hor­ne

Mai­den’s Co­ve bly be­houe

Daar is nou geen meer kans dat die er­fe­nisg­ e­bied Mai­den’s Co­ve tus­sen Kamps­baai en C­lif­ton ver­koop sal word nie. John Hlop­he, reg­ter-pre­si­dent van die hoog­ge­regs­hof in Kaap­stad, het die ver­koop van die stuk ei­en­dom ge­stop en ge­sê die Kaap­stad-me­tro kan dit nie vir R1 mil­jard aan Vu­na­ni Ca­pi­tal ver­koop nie.

Bil­ly Gun­del­f­in­ger het die aan­soek in sy per­soon­li­ke hoe­da­nig­heid, maar ook as raads­lid van die C­lif­ton Bun­ga­low-ei­e­naars­ver­e­ni­ging, by die hof in­ge­dien. Hy het ge­sê met dié uit­spraak bly ’n stuk er­fe­nis­grond wat baie be­te­ke­nis­vol is vir in­wo­ners van die Kaap­se Vlak­te, Bo-Kaap en Dis­trik Ses, nou be­houe. Net­werk24 het vroe­ër be­rig die me­tro­raad het die aan­soek teen­ge­staan.

Lui­dens ’n ver­kla­ring wat vroe­ër deur die me­tro­raad uit­ge­stuur is, was die raad daar­aan toe­ge­wy om saam met in­wo­ners te werk aan ’n toe­koms­plan vir Mai­den’s Co­ve. Die aan­soek was hoof­saak­lik oor die ten­der­pro­ses en die mee­gaan­de pro­ses van o­pen­ba­re deel­na­me.

Vol­gens die ei­e­naars­ver­e­ni­ging het die pu­bliek nie be­hoor­lik in­sae ge­had in wat die uit­ein­de­li­ke ont­wik­ke­ling sou wees nie. La­ter het die me­tro­raad en die ont­wik­ke­laar hul aan­soe­ke in die hof te­rug­ge­trek, maar die saak moes steeds aan­ge­hoor word. Hlop­he het dit ver­le­de Dins­dag aan­ge­hoor en die be­slis­sing ge­maak.

Die plan was om on­der meer 54 hut­hui­se, ’n boe­tiek­ho­tel met 100 ka­mers in die par­keer­ter­rein by C­lif­ton se vier­de s­trand, ’n mo­tor­huis vir 750 voer­tuie en 178 woon­stel­le te bou. – Ja­na B­rey­ten­bach

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.