Hel­gaard S­teyn-prys aan More toe­ge­ken

Volksblad - - Kollig - AJ­ Op­per­man

Die Kaap­se kom­po­nis Adrian More is van­jaar met die ge­sog­te Hel­gaard S­teyn-prys ver­eer. Hy het die prys Don­der­dag in Pot­chef­stroom ont­vang vir sy kom­po­si­sie Pi­a­no Con­cer­to No. 1, wat uit drie be­we­gings be­staan, naam­lik Vi­va­ce mi­nac­ci­o­so, A­da­gio con mol­to es­pres­si­o­ne en Al­le­gro mol­to e vi­va­ce.

Die Hel­gaard S­teyn-prys van R625 000 word jaar­liks toe­ge­ken, maar in ’n vier­jaar-si­klus vir voor­tref­lik­heid in on­der­skei­de­lik mu­siek­kom­po­si­sie, beeld­hou­werk, A­fri­kaan­se ro­man­kuns en skil­der­kuns.

Van­jaar was kom­po­si­sie aan die beurt, dus het More se kla­vier­con­cer­to, wat reeds in No­vem­ber 2014 vol­tooi is, nou eers in aan­mer­king ge­kom.

Die werk is die eer­ste keer in die Kaap­stad-stad­saal uit­ge­voer deur die pi­a­nis Fran­cois du Toit saam met die Kaap­stad­se Fil­har­mo­nie­se Or­kes (KFO) on­der lei­ding van die Wal­lie­se di­ri­gent O­wain Ar­wel Hug­hes.

Ver­le­de jaar se wen­ner was die beeld­hou­er An­gus Tay­lor en van die an­der wen­ners in vo­ri­ge ja­re die kom­po­nis Pe­ter Klat­zow, die vi­su­e­le kuns­te­naar Wim Bo­tha en die skry­wers Dan S­leigh, Wil­lem An­ker en PG du P­les­sis.

Die be­oor­de­laars vir die 2018-prys was proff. Han­nes Tal­jaard en Ber­tha S­pies van die Skool vir Mu­siek aan die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit en dr. Jan Beu­kes van die Odei­on Skool vir Mu­siek (OSM) aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat.

Die prys kom uit ’n tes­ta­men­tê­re be­ma­king van wy­le Jan S­teyn, voor­heen ’n volks­raads­lid vir Pot­chef­stroom.

Hou Net­werk24 dop vir ’n on­der­houd met More.

Adrian­ More

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.