UV-rek­tor ‘ge­skok’ oor fak­sie

Sas­co wou in­gang ver­sper

Volksblad - - Nuus -

Hy was “ver­baas en ge­skok” oor die op­tre­de van ’n fak­sie van Sas­co­wat dié week pro­beer het om toe­gang tot die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV) te ver­sper, het prof. Francis Petersen, rek­tor en vi­se­kan­se­lier, ge­sê.

Hy sê die UV het blits­vin­nig op­ge­tree toe ’n fak­sie van Sas­co Woens­dag in Bloem­fon­tein pro­beer het om een in­gang na die u­ni­ver­si­teit te ver­sper en te ver­hin­der dat ou­ers en stu­den­te toe­gang tot die kam­pus ver­kry.

Dit het ge­blyk dié stu­den­te was ver­al on­te­vre­de oor kwes­sies ra­ken­de die na­si­o­na­le hulp­ske­ma vir stu­den­te (NSFAS).

“Die UV se be­na­de­ring is om met die groep te praat.” Die u­ni­ver­si­teit is voor­be­reid om reg­stap­pe te doen of om vei­lig­heids­diens­te in te span om moont­li­ke ont­wrig­ting ra­ken­de die re­gis­tra­sie­geld te ver­hin­der, maar dit sal die heel laas­te op­sie wees, het Petersen op ’n nuus­kon­fe­ren­sie ge­sê.

“Hul­le (Sas­co) het eie reg ge­bruik en ver­hin­der dat stu­den­te en ou­ers in­kom om meer raad te kry oor die sta­tus van stu­den­te, en om in­lig­ting oor die NSFAS te be­kom. Dit is vir my on­aan­vaar­ba­re ge­drag.

“Dit is vir ons be­lang­rik om on­mid­del­lik op te tree en ons het met die stu­den­te gaan praat. Ons het ver­dui­de­lik dit is nog nie tyd vir re­gis­tra­sie nie. Dit be­gin eers la­ter in Ja­nu­a­rie. Ons wou net se­ker maak dat die ou­ers en stu­den­te wel toe­gang tot die kam­pus kry.”

Petersen sê hul ont­le­ding is dat die fak­sie van Sas­co die stu­den­te­raad van die UV wil on­der­myn. Met daar­die fo­kus het die

C­har­les S­mith

Dit is vir ons be­lang­rik om on­mid­del­lik op te tree en ons het met die stu­den­te gaan praat. — PROF. FRANCIS PETERSEN

UV ’n stra­te­gie be­raam hoe hul­le met die stu­den­te gaan on­der­han­del.

“Ons in­ter­ak­sie met die groep gaan nooit son­der die stu­den­te­raad wees nie.”

Hy sê dit is be­lang­rik om te wys dat die be­stuur en die SR saam­werk.

“Ons mag dalk oor se­ke­re din­ge nie saam­stem nie, maar ons werk saam. Die be­lang­ri­ke ding is as daar spe­si­fie­ke uit­da­gings oor die re­gis­tra­sie van stu­den­te is, dan kyk ons hoe ons dit ge­sa­ment­lik kan be­stuur.”

Hy sê die ont­wrig­ting is ho­pe­lik iets van die verlede, maar die UV sal dit fyn dop­hou.

Petersen het ge­sê die UV het reeds 52 000 aan­soe­ke van voor­ne­men­de stu­den­te vir 2019 ge­had, maar het net vir 8 900 stu­den­te plek. Die re­gis­tra­sie be­gin op on­der­skei­de­lik 21 en 25 Ja­nu­a­rie vir se­ni­ors en eer­ste­jaars.

S­tu­die­geld het van­jaar met 5,3% en ver­blyf met 7% ge­styg.

Fo­to’s:

Prof. Francis Petersen, rek­tor en vi­se­kan­se­lier van die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (mid­del), op ’n nuus­kon­fe­ren­sie oor die voor­val toe ’n Sas­co-fak­sie die in­gang na die UV wou ver­sper. By hom is prof. Pra­kash Nai­doo, vi­se­rek­tor: be­dryf (links), en La­cea Lo­a­der, di­rek­teur: be­mar­king en ska­ke­ling. NYAKALLO MAHLOKO

Die lem­me­tjies­draad wat aan die hei­ning van die UV-kam­pus aan­ge­bring is in die #Fees­Mus­tFall-be­to­gings.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.