On­te­vre­de do­sent moet uit­slae gee, be­veel hof

Volksblad - - Nuus -

Kay­de­ne Da­vids

’n Deel­tyd­se do­sent aan die Sen­tra­le U­ni­ver­si­teit vir Teg­no­lo­gie (SUT) in Bloem­fon­tein wat weens ’n loon­dis­puut die uit­slae van stu­den­te weer­hou het, moet dit binne tien dae aan die u­ni­ver­si­teit be­skik­baar stel.

Die hoog­ge­regs­hof in Bloem­fon­tein het die u­ni­ver­si­teit se drin­gen­de aan­soek teen die do­sent, Co­rin­ne de Kock, toe­ge­staan.

Sy wou nie die uit­slae van ’n be­stuurs­prak­tyk-mo­du­le be­skik­baar stel nie.

Lui­dens hof­stuk­ke be­vraag­te­ken sy haar ver­goe­ding se­dert A­pril verlede jaar. Sy het eg­ter ver­soe­ke vir ver­ga­de­rings met die vi­se-kan­se­lier en ’n de­kaan van die hand ge­wys en ook nie op ’n brief van die u­ni­ver­si­teit se regs­ver­teen­woor­di­ger ge­re­a­geer nie.

Dr. Nt­so­a­ki Joy­ce Ma­le­bo, hoof van die de­par­te­ment le­wens­we­ten­skap aan die SUT, sê in die stuk­ke sy het in A­pril ’n e-pos van De Kock ont­vang waar­in sy haar ver­goe­ding van vier uur per week en die sa­la­ris­skaal be­vraag­te­ken.

Ma­le­bo het De Kock ge­vra om ’n ge­de­tail­leer­de opsomming van haar werk­u­re aan te s­tuur, waar­na Ma­le­bo ook ge­vra het dat hul­le ver­ga­der om dié in­lig­ting te be­spreek.

De Kock het glo in e-pos­se ge­sê sy is nie die daar­op­vol­gen­de week be­skik­baar nie, maar dat sy bin­ne­kort ’n an­der af­spraak sou re­ël. Sy het eg­ter nooit ’n af­spraak ge­re­ël nie en het in Ju­nie 2018 ge­sê sy ver­kies om per e-pos te kom­mu­ni­keer, aan­ge­sien sy nie groot pro­ble­me voor­sien nie.

Ma­le­bo sê sy en De Kock het van Ju­nie tot Ok­to­ber e-pos­se aan me­kaar ge­stuur son­der dat ’n op­los­sing ge­vind is.

Ma­le­bo het op 2 Ok­to­ber in ’n e-pos aan De Kock ge­skryf sy kan nie haar eie ver­goe­ding be­paal nie.

De Kock was nie met die te­rug­voe­ring te­vre­de nie en het die vi­se­kan­se­lier, prof. Henk de Ja­ger, be­trek. Hy het op die­self­de dag ge­re­a­geer en voor­ge­stel dat hul­le die aan­ge­leent­heid in die week van 8 tot 12 Ok­to­ber be­spreek.

De Kock het dit van die hand ge­wys, ge­sê sy sien geen nut daar­in nie en op be­ta­ling vir ek­stra werk aan­ge­dring.

De Ja­ger het op 9 Ok­to­ber ge­sê kom­mu­ni­ka­sie per e-pos is nie ge­noeg nie en sal ook nie help om ’n op­los­sing te be­reik nie. Hy het weer op ’n ver­ga­de­ring aan­ge­dring.

De Kock het op 30 Ok­to­ber ge­sê sy sal nie die fi­na­le uit­slae teen die af­sny­da­tum in No­vem­ber be­skik­baar stel nie.

Prof. Al­bert S­try­dom, de­kaan van die fa­kul­teit be­stuurs­we­ten­skap, het ’n e-pos aan De Kock ge­stuur, maar sy het daar­op aan­ge­dring dat sy steeds op te­rug­voe­ring van die vi­se-kan­se­lier wag.

De Kock het ook nie in De­sem­ber op ’n skry­we van die u­ni­ver­si­teit se regs­ver­teen­woor­di­ger ge­re­a­geer nie.

Die hof­stuk­ke is Don­der­dag aan haar be­te­ken en sy het hier­na van die uit­slae be­skik­baar ge­stel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.