Be­vel ‘sou Ba­den­horst nie keer’

Volksblad - - Voorblad - C­har­né Kemp Kay­de­ne Jor­daan

en

Niks, nie eens ’n be­sker­mings­be­vel nie, sou Coen­raad Ba­den­horst (38) ge­stuit het om sy doods­drei­ge­men­te uit te voer nie, meen Andrew Cal­lis, Paul Nel se pro­ku­reur.

Ba­den­horst het Nel (66) eers ver­skeie ke­re met die dood ge­dreig en toe dood­ge­skiet waar hy Don­der­dag­aand hout­ge­rus op sy stoep na­by Kof­fie­fon­tein ge­braai het.

Cal­lis het Don­der­dag­aand nog met Nel ge­sels en vroe­ër die dag die laas­te regs­do­ku­men­te en pro­ses­se vir ’n be­sker­mings­be­vel met hom in sy kan­toor be­spreek.

Selfs Cal­lis is in teks­bood­skap­pe deur Ba­den­horst ge­dreig. Ba­den­horst het ook Nel se eks­vrou en sy ge­lief­des en an­der boe­re ge­dreig.

Die drei­ge­men­te spruit ver­moe­de­lik uit ’n regs­ge­ding oor ’n huur­oor­een­koms met Nel, as­ook ’n di­rek­tief wat die de­par­te­ment van wa­ter­we­se aan Ba­den­horst be­te­ken het na aan­lei­ding van Nel en an­der boe­re se klag­te.

Ba­den­horst het daar­die aand met ’n jag­ge­weer en nag­sig­toe­rus­ting op die po­li­sie ge­skiet. Hy is la­ter deur die po­li­sie dood­ge­skiet.

Konst. Vuy­a­ni March (27) is nood­lot­tig in die kop ge­skiet en sers. George Cal­vert is swaar ge­wond.

Vol­gens Cal­lis het hy Don­der­dag om­streeks 19:00 te­le­fo­nies met Nel ge­praat.

“Ons het vroe­ër die dag sy huur-regs­ge­ding met Ba­den­horst se fa­mi­lie en die drei­ge­men­te be­spreek. Hy was te­vre­de dat die do­ku­men­te in or­de is om Vry­dag ’n be­sker­mings­be­vel teen Ba­den­horst te kry.

“Ek dink nou dat die be­vel hom nie sou stuit om sy drei­ge­men­te uit te voer nie.

“Paul het my die dreig­bood­skap­pe wat hy vroeg in Ja­nu­a­rie ont­vang het, op sy sel­foon ge­wys. My naam, hoe­wel ver­keerd ge­spel, word ook ge­noem. Ons het die drei­ge­men­te, wat vies­lik was, baie erns­tig op­ge­neem.

“Ure ná ons ge­sprek was Paul dood.’’

Japie Bot­ma en sy broer, Braam, boer oor­kant Nel aan die Rie­t­ri­vier. Die Bot­mas en Nel het Ba­den­horst oor die laas­te maan­de by die de­par­te­ment van wa­ter­we­se ver­kla oor wa­ter wat on­reg­ma­tig uit die Rie­t­ri­vier ont­trek word.

“Wa­ter­we­se het hul tyd ge­neem. Eers aan die be­gin van Ja­nu­a­rie het hul­le ’n di­rek­tief aan Ba­den­horst be­te­ken.”

Ba­den­horst het na be­we­ring ’n na­tuur­li­ke klip­bank uit die ri­vier ver­wy­der en ’n sloot ge­gra­we om wa­ter na sy plaas te lei.

Van die boe­re se suig­py­pe is stuk­kend ge­skiet en klag­te van sa­bo­ta­sie is by die po­li­sie in­ge­dien. “Die treur­spel was so on­no­dig en kon voor­kom ge­wees het as Coen vroe­ër in sy spo­re ge­stuit is. ’n On­skul­di­ge po­li­sie­man is dood en nog een is be­seer,” sê Bot­ma.

Gert S­mith, ’n buur­man, het aan Volks­blad ge­sê Ba­den­horst het in ’n kroeg ver­tel hoe hy Nel, Braam Bot­ma en an­der wil dood­skiet. S­mith het ’n ver­kla­ring by die po­li­sie in­ge­dien.

“Hy het ons en die wer­kers oor die laas­te maan­de baie ge­vloek, en was nie hom­self nie.”

Vol­gens Johan Buys, Nel se skoon­seun, is die treur­spel te­ke­nend van die at­mos­feer van on­ver­ge­noegd­heid in Suid-A­fri­ka.

Ds. T­heo Oost­huy­zen het gis­ter kerk­gan­gers en ge­skok­te in­wo­ners van Kof­fie­fon­tein ge­troos en ver­soek om vre­de te maak en ver­hou­dings te bou.

“God se roe­ping vir ons is om vre­de­ma­kers te wees. As ons dit nie doen nie, is ons waar ons van­dag is. As ons nie vre­de maak nie, dan ge­beur dít.

“Van­dees­week is die i­de­a­le tyd om te wys hoe on­voor­waar­de­lik lief ons vir me­kaar is. Daar is so­veel seer en rou in die dorp. Ons moet troos en lief­de be­toon.

“Vier ge­sin­ne en vrien­de­krin­ge is hart­seer en be­vrees.”

In­tus­sen sê Ro­che Cal­vert, sers. Cal­vert se jon­ger sus­ter, dit gaan goed met haar broer en dat hy bui­te ge­vaar is.

“Die koeël moet nog uit sy kop ver­wy­der word.

“Dit was ’n baie, baie groot skok. Toe ek hoor hy is ge­skiet, het ons net be­gin bid. Ons is baie ver­lig hy het oor­leef,” sê sy.

Vol­gens haar is Cal­vert se vrou by hom in die hos­pi­taal in Kimberley.

In die ge­val van ie­mand wat oor ’n re­la­tief lang tyd­perk doods­drei­ge­men­te teen­oor ver­skeie men­se maak en dit ’n pa­troon word, kan met ’n ma­te van se­ker­heid ver­moed word dat dié per­soon pa­ra­no­ïe­de nei­gings het.

Só sê prof. Dap Louw, ’n fo­ren­sie­se siel­kun­di­ge ver­bon­de aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat. Hy sê ’n mens kan eg­ter net hi­po­te­ties be­spie­gel oor die voor­val waar­in Coen­raad Ba­den­horst ver­le­de Don­der­dag­aand bui­te Kof­fie­fon­tein sy me­de­boer, Paul Nel, glo uit wraak dood­ge­skiet het.

’n Po­li­sie­be­amp­te is in die­self­de voor­val dood­ge­skiet en nog een ge­wond. Ba­den­horst is deur die po­li­sie dood­ge­skiet. Hy het glo ’n pis­tool en jag­ge­weer in die aan­val ge­bruik.

Dor­pe­naars en boe­re be­weer Ba­den­horst was ge­reeld on­der die in­vloed van drank en het hul­le ge­vloek.

Ba­den­horst het ook Nel, sy eks­vrou en pro­ku­reur per­soon­lik, te­le­fo­nies en in ’n teks­bood­skap met die dood ge­dreig.

Vol­gens Louw moet die gees­tes­ge­sond­heid van die ver­meen­de mis­da­di­ger be­paal word, “maar dit is nie al­tyd mak­lik nie, om­dat die grens tus­sen gees­tes­ge­sond­heid en -on­ge­steld­heid dik­wels vaag is”.

“In­dien oor ’n re­la­tief lang pe­ri­o­de doods­drei­ge­men­te teen­oor ver­skeie men­se ge­maak is en dit ’n pa­troon ge­word het, kan ons met ’n ma­te van se­ker­heid ver­moed dat die per­soon pa­ra­no­ïe­de nei­gings het.

“Die gron­di­ge re­des vir die wraak­sug moet ook oor­weeg word. Wan­neer die drei­ge­men­te na an­der men­se uit­ge­brei word, son­der vol­doen­de be­wy­se of re­de tot wraak­sug, word pa­ra­no­ïe­de nei­gings ’n gro­ter moont­lik­heid.

“Sul­ke nei­gings is nie nood­wen­dig ’n psi­gie­se steu­ring nie, hoe­wel dit in se­ke­re ge­val­le tot ’n ont­plof­fing kan lei.

“Die le­wens­funk­si­o­ne­ring van ’n per­soon met dié soort nei­gings word op ve­le vlak­ke deur wraak­sug be­heer. Ons noem dit swe­wen­de wraak­sug om­dat, wan­neer die een tei­ken van wraak­sug, by­voor­beeld sy buur­man, ver­dwyn, word dit ver­vang met ’n an­der, soos sy werk­ge­wer. Dit word dus ’n pa­troon wat hom­self her­haal.”

Ie­mand met pa­ra­no­ïe­de nei­gings kan aan so­wel ver­vol­gings­waan as groot­heids­waan of aan een daar­van ly.

“Ver­vol­gings­waan word ge­ken­merk deur die oor­tui­ging dat an­der men­se hom wil be­na­deel. ’n Mens met groot­heids­waan­sin dink on­der meer al­tyd dat hy reg en die an­der men­se ver­keerd is om­dat hul­le nie sy denk­wy­se be­gryp nie.”

Om­dat el­ke mens u­niek is, bly hy of sy on­voor­spel­baar. Dit is daar­om ui­ters moei­lik om te be­paal of pa­ra­no­ïe­de nei­gings tot moord sal lei, sê Louw.

“Wat ook be­lang­rik is, is die per­soon se frus­tra­sie-to­le­ran­sie: die ver­moë om frus­tra­sie en kon­flik te han­teer. Ie­mand met pa­ra­no­ïe­de nei­gings se ver­moë om frus­tra­sie te han­teer is dik­wels la­er. Hy kan mak­li­ker ont­plof.

“Net soos in die ge­val van ‘nor­ma­le’ men­se kan die re­ak­sie van tyd tot tyd en van plek tot plek wis­sel

“Al­ko­hol en an­der dwelms kan ne­ga­tie­we ge­voe­lens, soos on­reg, ver­diep. Al­ko­hol speel by­voor­beeld ’n rol in tot 60% van misdaad oor die wê­reld heen.”

’n Al­ge­me­ne pro­bleem is dat al­ko­hol dik­wels as self­me­di­ka­sie ge­bruik word om on­aan­ge­na­me ge­voe­lens soos stres of de­pres­sie te han­teer, sê Louw.

“Ver­der on­der­druk al­ko­hol in­hi­bi­sies en weer­stand teen an­ti­so­si­a­le ge­drag. Die ge­volg is dat die per­soon hoof­saak­lik daar­op ge­fo­kus is om sy doel te be­reik eer­der as om aan die ge­vol­ge te dink.”

Fo­to: VER­SKAF Fo­to: VER­SKAF Fo­to: FA­CE­BOOK Fo­to: C­HAR­NÉ KEMP

Paul Nel Coen­raad Ba­den­horst Konst. Vuy­a­ni March Die naam­bord met kof­fie­ke­tel en leë dam­me­tjie wat be­soe­kers aan Kof­fie­fon­tein ver­wel­kom. Dié Vry­staat­se dorp is ge­ruk deur die treur­spel waar­in drie in­wo­ners ge­sterf het. Inlas: Die to­neel waar Paul Nel dood­ge­skiet is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.