Po­li­ti­ci moet kop­skui­we maak

Volksblad - - Kommentaar -

A.C.L., Bloem­fon­tein

Ek luis­ter na al­les wat men­se te sê het oor die ver­kie­sing wat voor­lê en lees al die le­sers­brie­we oor die ver­kie­sing in Volks­blad.

Ver­skeie me­nings word uit­ge­spreek.

Moe­nie vir so­ge­naam­de “klein par­tye” stem nie, is al ’n ge­yk­te re­frein, ver­al in die Vry­staat.

Par­tye se ver­kie­sings­ma­ni­fes­te vol be­lof­tes word be­kend ge­stel.

Die een me­nings­pei­ling sê so, ’n an­der een sê sus.

Tus­sen al hier­die ge­raas tot op ver­kie­sings­dag is die kie­sers maar deur­me­kaar.

Die vraag is: Vir wie moet ’n mens stem?

Teen hier­die tyd, ná 25 jaar, be­hoort dit wat ver­keerd is vir men­se dui­de­lik te wees.

So­ge­naam­de op­los­sings word ge­gee.

Hier en daar is iet­wat van ’n ver­be­te­ring te be­speur, maar daar lê nog baie voor wat ge­doen moet word.

Een ding is eg­ter se­ker: Voor­dat baie van ons po­li­ti­ci nie ’n kop­skuif maak en die po­li­tiek nie slegs as ’n lo­nen­de

‘‘ Po­li­ti­ci moet ont­hou die kie­sers ver­kies hul­le.

loop­baan be­skou nie, sal daar nooit goeie vor­de­ring ge­maak word nie.

Po­li­ti­ci moet ont­hou die kie­sers ver­kies hul­le én be­taal hul­le.

Die po­li­tiek is nie ’n ge­leent­heid om geld te maak nie. ’n Po­li­tie­ke po­si­sie is ook nie bloot iets om op ’n CV te sit om goed te lyk en te spog nie.

Po­li­tie­ke ver­teen­woor­di­gers moet ont­hou hul­le ver­teen­woor­dig men­se met al­les wat hul­le sê en doen.

Ek hoop Suid-A­fri­ka se kie­sers sal met hier­die ver­kie­sing reg­tig daar­oor dink wat hul­le wil hê en wie dit vir hul­le kan doen, son­der om in die ge­raas van die po­li­tie­ke par­ty die spoor bys­ter te raak.

So­dat daar in Suid-A­fri­ka reg­tig ’n be­ter le­we vir al­mal ge­skep sal word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.