B­rex­it kan May én die To­ries fi­na­le knak gee

Volksblad - - Ontleding - Le­o­pold S­choltz

Cha­os is ’n sterk woord om die B­rex­it-pro­ses in die B­rit­se la­er­huis te be­skryf, maar dis dalk tog die bes­te een. Din­ge is só deur­me­kaar dat let­ter­lik é­ni­ge sce­na­rio moont­lik is.

P­re­mier T­he­re­sa May se po­li­tie­ke toe­koms hang aan ’n draad­jie na­dat sy t­wee ver­ne­de­ren­de ne­der­lae in t­wee stem­mings in t­wee dae ge­ly het. Die een was oor ’n be­las­ting­teg­nie­se kwes­sie in die ge­val van ’n B­rex­it son­der oor­een­koms; die an­der dwing haar om bin­ne drie dae met ’n al­ter­na­tief te kom wan­neer (nie in­dien nie) haar plan aan­staan­de week deur die la­er huis ver­werp word.

Die po­li­tie­ke be­te­ke­nis van dié t­wee ne­der­lae is twe­ër­lei. In die eer­ste plek be­te­ken dit dat haar po­li­tie­ke ge­sag aan flar­de is. Dit is moei­lik om te sien hoe sy nog lank as in­wo­ner van 10

Do­w­ning S­treet kan oor­leef, al is toe­stan­de so vloei­baar dat sy nie ou­to­ma­ties af­ge­skryf moet word nie. Die twee­de is be­lang­ri­ker. Dit is dat die la­er­huis die ge­sag oor die B­rex­it­pro­ses, wat tot dus­ver in die May-ka­bi­net se han­de was, te­rug­vat.

Vol­gens ont­le­dings in ge­sag­heb­ben­de B­rit­se koe­ran­te soos The Ti­mes, The In­de­pen­dent en The Gu­ar­di­an lyk dit of die B­rex­it- en “re­main”-kamp han­de oor die po­li­tie­ke ver­de­lings­ly­ne pro­beer vat. Daar is im­mers aan­han­gers én teen­stan­ders van B­rex­it in al die groot par­tye, die To­ries, Ar­bei­ders en Lib­dems.

Lui­dens som­mi­ge be­rig­te on­der­han­del May tans met links­ge­sin­de Ar­bei­ders om ek­stra waar­bor­ge vir die reg­te van werk­ne­mers te gee in ruil vir dié LP’s se steun vir die pak­ket wat sy met die Eu­ro­pe­se U­nie (EU) be­ding het.

As dit slaag, wat voor­lo­pig na wens­den­ke­ry klink, is haar vel ge­red.

Ter­self­der­tyd word ook voe­lers tus­sen “re­mai­ners” in al drie groot par­tye uit­ge­steek om ’n ver­e­nig­de front te vorm. Die p­ri­mê­re doel sou wees om ’n cha­o­tie­se B­rex­it son­der oor­een­koms te voor­kom, maar ’n se­kon­dê­re oog­merk kan wees om ’n twee­de re­fe­ren­dum uit te roep, of om die skei­dings­oor­een­koms só aan te pas dat B­rit­tan­je deel van ’n Eu­ro­pe­se doe­a­ne-u­nie bly – ’n baie “sag­te” B­rex­it dus.

Daar is selfs ’n ef­fen­se bui­te­kans dat dié ad hoc-ko­a­li­sie kan uit­kom by ’n po­si­sie wat tans nog on­denk­baar is, naam­lik om B­rex­it as so­da­nig te kan­sel­leer. Op die al­ler­min­ste sal die B­rex­it-da­tum (29 Maart) uit­ge­stel moet word.

Wat ook al ge­beur, dit lyk haas on­ver­my­de­lik dat ’n ver­vroeg­de al­ge­me­ne ver­kie­sing uit­ge­roep sal word.

In­dien dít ge­beur, is dit waar­skyn­lik die ein­de van May se po­li­tie­ke loop­baan, al wys die nuut­ste pei­ling dat die To­ries steeds die groot­ste steun (40% teen­oor die Ar­bei­ders se 34%) ge­niet.

Teen die ag­ter­grond van die ga­pen­de won­de wat die B­rex­it-de­bat ge­slaan het, is dit eg­ter ’n ope vraag of die To­ries e­nig­sins ’n skeu­ring sal kan ver­my.

‘‘ Dit lyk haas on­ver­my­de­lik dat ’n ver­vroeg­de ver­kie­sing uit­ge­roep sal word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.