Die Vry­staat Kuns­te­fees trek ál meer men­se van ver

Volksblad - - Kollig - Ma­ri­cel­le Bo­tha

Die Vry­staat Kuns­te­fees raak al hoe ge­wil­der on­der ’n uit­een­lo­pen­de ge­hoor. Men­se uit an­der pro­vin­sies kom toe­ne­mend na die fees en daar is dui­de­lik ook ’n toe­na­me in En­gels­ta­li­ge en Sotho-spre­ken­de be­soe­kers.

Dit blyk uit ’n mark­ont­le­ding en ’n e­ko­no­mie­se im­pak­stu­die oor die kuns­te­fees wat deur die S­kool vir Toe­ris­me­be­stuur van die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit ge­doen is.

Uit die na­vor­sing blyk dit ook dat gro­ter groe­pe men­se die fees oor ’n lan­ger tyd­perk by­woon, met ’n merk­ba­re ver­ho­ging in die geld wat hul­le daar be­stee.

Vroue maak 68% van die fees­gan­gers uit. Die ge­hoor word ook jon­ger met die ge­mid­del­de ou­der­dom van fees­gan­gers wat 34 jaar is. Meer as ’n der­de van die be­soe­kers aan ver­le­de jaar se fees was tus­sen 20 en 25 jaar oud, teen­oor so­wat 26% van die fees­gan­gers in 2012 wat tus­sen 46 en 60 jaar oud was.

Die mees­te fees­gan­gers (76%) is A­fri­kaans­spre­kend, ge­volg deur 17% En­gels­ta­li­ges en 7% wat an­der ta­le soos X­ho­sa en Sotho praat. Dit word toe­ge­skryf aan ’n gro­ter ver­skei­den­heid in die pro­gramaan­bod.

Die stu­die toon ook dat al hoe meer men­se uit Gauteng en die Wes-Kaap die fees by­woon.

Wat be­tref die ge­tal dae wat fees­gan- gers by die fees deur- bring, het 33% vyf dae of lan­ger ge­bly, ge­volg deur 28% wat t­wee dae by die fees was. In 2012 het men­se hoog­stens drie dae daar ge­bly.

Al­te­sa­me 61% van die fees­gan­gers ver­kies om dra­ma­pro­duk­sies by te woon, ge­volg deur 59% wat ko­me­dies kyk, 46% is daar vir die fees­ter­rein of die stal­le­tjies en 43% kom fees toe om mu­siek­te­a­ter- en ka­ba­ret­pro­duk­sies te on­der­steun. Be­soe­kers aan die fees is te­vre­de, lo­jaal en het vertroue in die fees. ’n Be­dui­den­de be­drag geld word aan ver­to­nings be­stee, maar ook aan kos en re­stau­ran­te. Die fees word hoof­saak­lik vir die ver­skei­den­heid pro­duk­sies van hoë ge­hal­te by­ge­woon.

Dr. Ri­car­do Pe­ach, fees­di­rek­teur, skryf die groei toe aan di­ver­si­fi­se­ring.

“Dit is te dan­ke aan nu­we, eks­pe­ri­men­te­le en ver­nu­wen­de aan­bie­din­ge, die toe­voe­ging van die Vryn­ge (vir op­ko­men­de kuns­te­naars), die Li­te­ra­tuur­fees en veel­ta­li­ge aan­bie­dings dat ons dié po­si­tie­we groei er­vaar,” sê hy.

“Ek is so trots op die Vry­staat, want dit is die gas­vry­heid van die Vry­sta­ters wat men­se jaar ná jaar na ons fees lok.”

Fo­to: AN­DRÉ DAMONS

Die Vry­staat Kuns­te­fees is be­sig om in ge­wild­heid toe te neem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.