Die Me­tro­po­li­tan duur­der, dog dit lok meer be­soe­kers in 2018

Volksblad - - Kollig -

So­wat 7,36 mil­joen men­se het The Me­tro­po­li­tan Mu­seum of Art in New York in die VSA ver­le­de jaar be­soek. Dit is ’n toe­na­me van 5% en ’n re­kord­ge­tal vir die wê­reld se groot­ste mu­seum.

Dié nuus volg op die mus­ eum se aan­kon­di­ging dat dit toe­gangs­geld van $25 (so­wat R350) vir be­soe­kers van bui­te New York gaan vra. Voor­heen het die mu­seum ’n be­leid ge­had dat be­soe­kers kan be­taal wat hul­le wil.

Die in­kom­ste uit toe­gangs­geld be­hoort die mu­seum se beur­sie in die eer­ste jaar met tus­sen $8 mil­joen en $11 mil­joen (so­wat R111 mil­joen en R152 mil­joen) te laat bult. Die mu­seum se be­gro­ting vir die jaar, wat op 30 Ju­nie ge­ëin­dig het, was $320 mil­joen (so­wat R4,4 mil­jard) waar­van na­ge­noeg

$48 mil­joen (R666 mil­joen) deur toe­gangs­geld ver­haal is.

Selfs die by­dra­es van New Yor­kers, wat niks hoef te be­taal nie, het met 15% toe­ge­neem. “Toe ons die ver­an­de­ring aan­ge­bring het, het New Yor­kers be­sef dat die Met geld nodig het om fi­nan­si­eel staan­de te bly, en so het hul­le hul by­dra­es met el­ke be­soek ver­hoog,” het Da­niel Weiss, uit­voe­ren­de hoof van die mus­ eum, aan Bloom­berg ge­sê.

Die toe­na­me kan toe­ge­skryf word aan die ge­wil­de ten­toon­stel­lings wat die mu­seum aan­ge­bied het. The He­a­ven­ly Bo­dies: Fashi­on and the Cat­ho­lic I­ma­gi­na­ti­on het 1,66 mil­joen be­soe­kers ge­lok. Die laas­te we­ke van die ge­wil­de uit­stal­lings Mi­chel­an­ge­lo: Di­vi­ne Drafts­man and De­sig­ner en Da­vid Hockney het ook by­ge­dra tot die re­kord­ge­tal be­soe­kers.

Die mu­seum be­sit meer as drie mil­joen kuns­wer­ke en ar­te­fak­te wat oor ’n tyd­perk van 5 000 jaar strek.

The Me­tro­po­li­tan Mu­seum of Art in New York, wat ver­le­de jaar ’n re­kord­ge­tal be­soe­kers ge­lok het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.