Wat sit ag­ter rand se blits­val?

Han­de­laars wat spe­ku­leer maak wins uit ui­ter­se prys­be­we­gings

Volksblad - - Sake - – Bloom­berg

Die blits­da­ling in die rand wat ver­le­de Don­der­dag be­leef is, laat mark­ont­le­ders steeds kop­krap, maar hul­le het moont­lik ’n son­daar ge­kry.

Nie net die rand nie, maar ook die Turk­se li­ra het ver­le­de week Don­der­dag in vroeë ver­han­de­ling in A­sië skie­lik ’n “blits­val” be­leef.

Beeld het be­rig die geld­een­heid het Don­der­dag­og­gend vroeg met by­na 28c te­noor die dol­lar ver­swak en selfs by R14,70 gaan draai.

Han­de­laars ver­wag nog ’n blits­val kan kom om­dat va­lu­ta­spe­ku­leer­ders van die stil ver­han­de­ling ty­dens va­kan­sie­dae in Ja­pan ge­bruik wil maak om ’n wins te maak.

Die val in die t­wee geld­een­he­de ver­le­de week het ’n paar din­ge in ge­meen ge­had, soos dat dit op ’n va­kan­sie­dag in Ja­pan plaas­ge­vind het en dat ge­wo­ne be­leg­gers van die land gro­ter as nor­ma­le po­si­sies in die geld­een­he­de het.

“Ons moet meer blits­da­lings in geld­een­he­de ver­wag,” sê Se­an Cal­low, se­ni­or va­lu­tas­tra­teeg van We­st­pac Ban­king Corp in Syd­ney.

Vol­gens hom ge­beur dit ge­woon­lik teen die tyd dat Aus­tra­li­ërs hul ont­byt eet om­dat dit dan die stil­ste tyd van die dag vir va­lu­ta­ver­han­de­ling is.

Die ge­brek aan li­ki­di­teit (baie ver­han­de­ling) wan­neer die mark­te stil is, ver­oor­saak dat ge­wo­ne be­leg­gers wat ’n meer as nor­ma­le hoe­veel­heid ran­de en li­ras be­sit, kwes­baar word vir “aan­val­le” deur spe­ku­leer­ders.

Dit werk so dat die ran­de of li­ras wat deur die ge­wo­ne be­leg­gers in Ja­pan en el­ders ge­hou word op ’n se­ke­re vlak ver­koop moet word om ver­lie­se te voor­kom. Dit is om ge­hoor te gee aan so­ge­naam­de keer­ver­lie­s­op­drag­te. ’n Keer­ver­lie­s­op­drag word voor­uit deur ’n be­leg­ger aan ’n ma­ke­laar ge­gee om ’n ba­te te ver­koop wan­neer ’n se­ke­re prys­punt be­reik word.

Han­de­laars wat spe­ku­leer, pro­beer dan ver­oor­saak dat die prys van die li­ra of rand ver­by ’n se­ke­re prys­punt val.

Dan word dié keer­ver­lie­s­op­drag­te in wer­king ge­sit en die prys val ver­der. ’n S­pe­ku­leer­der kan dan ’n wins maak uit die ui­ter­se prys­be­we­gings wat plaas­vind.

Die ver­ko­pe om aan keer­ver­lie­s­op­drag­te ge­hoor te gee, ge­beur selfs as mark­te ge­sluit is en die e­va­lu­e­ring van pry­se ge­beur nor­maal­weg om­streeks 07:00 in To­kio, sê Ta­kuya Kan­da, hoof van die Gai­ta­me.com Re­se­arch In­s­ti­tu­te.

Die blits­val vroeg op 3 Ja­nu­a­rie – wat op die laas­te dag van een van Ja­pan se va­kan­sies was – het ver­oor­saak dat die jen bin­ne ’n paar mi­nu­te met am­per 4% teen­oor die dol­lar ver­sterk het. Dit was die groot­ste be­we­ging tot nog toe se­dert die 2016- A­me­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­sing.

Dié be­we­ging van die jen het die blits­da­lings in die rand en die li­ra ver­oor­saak.

Daar­na is ’n vloed­golf van op­drag­te uit­ge­voer om on­der meer die Aus­tra­lie­se dol­lar en die Turk­se li­ra wat teen die jen ge­hou is, te ver­koop. Dit het ver­oor­saak dat die Aus­tra­lie­se dol­lar met 7% en die li­ra met 9% teen­oor die jen ge­val het.

Die kwes­baar­heid van ge­wo­ne be­leg­gers in Ja­pan het die af­ge­lo­pe jaar na vo­re ge­kom. Die Bank van Ja­pan se be­leid van ne­ga­tie­we ren­te­koer­se en sy streng be­heer oor die tien­jaar­staats­ef­fek­te van die land, ont­neem spaar­ders daar van ’n in­kom­ste uit ren­te en het ge­wo­ne be­leg­gers na geld­een­he­de ge­dryf wat ’n hoë op­brengs kan le­wer. Dit sluit in die rand en die li­ra, as­ook die Mex­i­kaan­se pe­so.

Dank­sy Ja­pan se “Ge­luk­ki­ge Maan­dag”-be­leid van 2000 om na­si­o­na­le va­kan­sie­dae na die eer­ste werks­dag van die week te skuif om toe­ris­me aan te moe­dig, is daar nog ne­ge sul­ke va­kan­sie­dae in 2019.

Vol­gen­de week Maan­dag is dit weer sul­ke tyd en han­de­laars is glo se­nu­ag­tig dat nog ’n blits­da­ling kan plaas­vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.