Groe­ner e­ko­no­mie verg méér

‘Dras­tie­se, drin­gen­de stap­pe is nodig’

Volksblad - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Be­leg­gings van $2 mil­jard tot $7 mil­jard per jaar in in­fra­struk­tuur is nodig om die stryd teen kli­maats­ver­an­de­ring te wen, maar geld is nie die pro­bleem nie.

Daar is oor­ge­noeg geld, maar die pro­bleem is hoe om die geld te mo­bi­li­seer, sê El­li­ott Har­ris, hoof­e­ko­noom van die Ver­e­nig­de Na­sies.

Har­ris het op die der­de kon-fe­ren­sie van die Part­ners­hip for Acti­on on G­reen E­co­nomy (Pa­ge) in Kaap­stad ge­sê om geld van die pri­va­te sek­tor te kry vir die groen-e­ko­no­mie verg goeie sa­ke­plan­ne.

Nog ’n uit­da­ging is om die reg­te teg­no­lo­gie op die reg­te plek­ke te kry, want som­mi­ge lan­de het baie streng re­ëls om in­tel­lek­tu­e­le ka­pi­taal te be­skerm wat dit moei­lik maak om se­ke­re teg­no­lo­gie vin­nig na an­der lan­de uit te brei, sê Har­ris.

Die wê­reld be­lê steeds geld in on­vol­hou­ba­re be­dry­wig­he­de, want dit is wins­ge­wend.

Die re­de waar­om dit nog wins­ge­wend is, is om­dat al die ek­ster­ne koste nie in­ge­re­ken word nie – by­voor­beeld die uit­wer­king van die fos­siel­brand­stof­be­dryf op die ge­sond­heid van men­se en op die om­ge­wing.

Om na ’n groen-e­ko­no­mie oor te ska­kel, verg dus veel bre­ër be­leids­ver­an­de­rings as wat tot dus­ver ver­wag is.

Dit verg dras­tie­se, drin­gen­de en dap­per stap­pe van be­leid­ma­kers, sê Har­ris.

Lan­de meet steeds die suk­ses van hul e­ko­no­mie aan die groei in bru­to bin­ne­land­se pro­duk (BBP), maar Har­ris voer aan dis ’n een­sy­di­ge maat­staf wat niks sê oor die vol­hou­baar­heid van die groei of die wa­re le­wens­ge­hal­te van die men­se in die land nie.

’n Ak­ku­ra­ter geld­waar­de be­hoort aan na­tuur­li­ke ka­pi­taal en na­tuur­li­ke hulp­bron­ne toe­ge­ken te word so­dat die ek­ster­ne fak­to­re be­hoor­lik waar­deer kan word. ’n Nu­we, meer veel­vlak­ki­ge meet­een­heid vir groei en ont­wik­ke­ling wat ver­der gaan as bloot BBP-sy­fers is dus nodig.

El­li­ott Har­ris, hoof­e­ko­noom van die Ver­e­nig­de Na­sies.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.