Vrae oor JZ se siek­te

Aan­soek om hom te dag­vaar uit­ge­stel

Volksblad - - Voorblad - Ver­slag­span

‘‘ In hier­die sta­di­um lyk dit net na nog ’n ver­sko­ning om weg te kom van die Zon­do­kom­mis­sie. — DR. PIE­TER GROE­NE­WALD

Oud­pres. Ja­cob Zu­ma is nie net te siek om voor die Zon­do-kom­mis­sie oor staat­skaping te ge­tuig nie, maar sy siek­te moet ook ge­heim bly.

Só het Zu­ma se reg­span gis­ter voor die Zon­do-kom­mis­sie ge­sê toe hul­le die kom­mis­sie in­ge­lig het dat hy nié van­dees­week sal kan ge­tuig nie en ook nie tot Maart be­skik­baar sal wees nie.

Hy moet me­die­se pro­se­du­res in die bui­te­land en in Suid-A­fri­ka on­der­gaan. Die aard van sy me­die­se toe­stand word eg­ter só ge­heim ge­hou dat sy dok­ters net be­reid is om ag­ter toe deu­re aan ad­junk­hoof­reg­ter Ray­mond Zon­do te ver­dui­de­lik wat fout is met Zu­ma.

Adv. T­ha­ba­ni Ma­su­ku SC, een van Zu­ma se regs­ver­teen­woor­di­gers, het by die kom­mis­sie kap­sie ge­maak teen die feit dat sy kli­ënt “an­ta­go­nis­ties” be­han­del word.

Hy het ge­kla dit is on­no­dig vir die kom­mis­sie se reg­span om ’n aan­soek by Zon­do in te dien om ’n be­vel te maak wat Zu­ma sal ver­plig om op ’n la­te­re da­tum te ge­tuig.

Ma­su­ku het ge­sê dit is on­aan­vaar­baar dat Zu­ma se goeie woord nie aan­vaar kan word nie.

Hy het ge­sê sy kli­ënt wil wel ge­tuig.

Adv. Paul P­re­to­ri­us SC, ’n ge­tui­e­nis­lei­er van die kom­mis­sie, het ge­sê Zu­ma se reg­span het eers Maan­dag om 16:00 in ’n ver­kla­ring ge­noem dat Zu­ma siek is en nie be­skik­baar sal wees om te ge­tuig nie.

Die ver­kla­ring is uit­ge­reik kort voor­dat die kom­mis­sie die be­vel by Zon­do sou aan­vra wat Zu­ma sou dwing om tus­sen 27 Ja­nu­a­rie en 31 Ja­nu­a­rie te ge­tuig.

Hul­le het vroe­ër in ’n me­di­a­ver­kla­ring aan­ge­dui die be­vel gaan aan­ge­vra word.

Ma­su­ku het aan­ge­voer dit is on­reg­ver­dig dat die drei­ge­ment van moont­li­ke in­heg­te­nis­ne­ming oor Zu­ma se kop hang.

Hy het ook uit­ge­vaar oor die me­di­a­ver­kla­ring.

Zon­do het daar­op ge­ant­woord hý het op­drag ge­gee dat die ver­kla­ring uit­ge­reik word en die in­houd daar­van is neu­traal en nié aan­val­lend teen­oor Zu­ma nie.

Zon­do het ge­sê die kom­mis­sie het die vo­ri­ge keer toe Zu­ma nie kon ge­tuig weens siek­te nie, nie eens ’n me­die­se ser­ti­fi­kaat ge­vra nie. Sy woord is toe wel aan­vaar.

Dié keer het Zu­ma aan­ge­bied om in­lig­ting be­skik­baar te stel oor sy siek­te. Ma­su­ku het ge­sê die hoof van Zu­ma se me­die­se span sal Zon­do ag­ter toe deu­re oor die saak spreek.

Na­dat Zon­do en die par­tye ver­ga­der het, het die sit­ting voort­ge­gaan en P­re­to­ri­us het ge­sê die aan­soek om ’n dag­vaar­ding vir Zu­ma se ver­sky­ning word eers uit­ge­stel.

Zon­do het ge­sê hy het die aan­bod deur Zu­ma aan­vaar dat sy me­die­se span se hoof hom kom spreek en in­lig.

Die kom­mis­sie aan­vaar ook dat Zu­ma nie tus­sen 27 en 31 Ja­nu­a­rie hoef te ver­skyn nie weens dié me­die­se re­des.

Adv. G­lyn­nis B­rey­ten­bach, DA-LP, het in re­ak­sie ge­sê Zu­ma se siek­te­toe­stand klink vir haar “maar ’n bie­tjie ver­dag”.

“Ek kan nie dink dat daar ’n siek­te­toe­stand be­staan wat nie in Suid-A­fri­ka be­han­del kan word nie. Ons me­di­ci is baie be­kwaam en ons hos­pi­ta­le is uit­ste­kend, ten­sy hy bang is vir die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV).”

Sy het wel ge­sê in­dien do­ku­men­te aan Zon­do voor­ge­lê is en hy op grond daar­van uit­stel ge­gee het, kan hul­le die saak nie ver­der neem nie.

Dr. Pie­ter Groe­ne­wald, VF Plus-lei­er, het ge­sê Zu­ma het ’n “o­pen­ba­re plig om al­les aan die pu­bliek te o­pen­baar”.

“As hy siek is, moet hy as o­pen­ba­re fi­guur o­pen­baar wat hy on­der le­de het so­dat SuidA­fri­ka­ners self kan oor­deel of dit sy nie-ver­sky­ning voor die Zon­do-kom­mis­sie reg­ver­dig.”

Groe­ne­wald het ge­sê dat siek­te des­tyds ge­bruik is om S­cha­bir S­haik uit die tronk te kry.

Vol­gens Groe­ne­wald ver­werp sy par­ty Zu­ma se ge­hei­me siek­te daar­om met min­ag­ting.

“In hier­die sta­di­um lyk dit net na nog ’n ver­sko­ning om weg te kom van die Zon­do-kom­mis­sie.”

Die druk op p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa om daad­werk­li­ke lei­er­skap te toon ten op­sig­te van E­s­kom het gis­ter toe­ge­neem, en dié keer uit ’n oord wat hom oor­we­gend goed­ge­sind is.

Sip­ho Pi­ty­a­na, p­re­si­dent van die sa­ke­lig­gaam Bu­si­ness U­ni­ty South A­fri­ca (Bu­sa), het gis­ter op dié se e­ko­no­mie­se in­da­ba in Sand­ton vir Ra­map­ho­sa ge­waar­sku teen “oor­be­klem­to­ning” in sy soe­ke na kon­sen­sus wan­neer hy be­slui­te neem.

Hy het ge­sê die kri­sis waar­in SuidA­fri­ka hom be­vind, ver­eis krag­ti­ge en be­slis­sen­de lei­er­skap wat nie al­mal te­vre­de sal stel nie.

Pi­ty­a­na het ge­sê of­skoon die re­ge­ring on­der Ra­map­ho­sa meer oop is vir wis­sel­wer­king met die sa­ke­ge­meen­skap, kan ’n oor­af­hank­lik­heid van “lei­er­skap deur kon­sen­sus” die na­sie “ver­doem om teen die pas van die sta­dig­ste en kon­ser­wa­tief­ste te be­weeg” of dat be­lang­ri­ke be­slui­te ge­ve­to word.

Pi­ty­a­na het ook ge­waar­sku SuidA­fri­ka word deur ’n on­ge­ken­de e­ko­no­mie­se kri­sis in die ge­sig ge­staar en dat Ra­map­ho­sa die ver­soe­king moet weer­staan om vals be­lof­tes te maak wat net o­pen­ba­re ver­troue ver­der sal weg­kal­we. Al­les moont­lik moet ge­doen word om ’n af­gra­de­ring van Suid-A­fri­ka se skuld tot vol­slae rom­mel­sta­tus te ver­my.

As Suid-A­fri­ka daar­in mis­luk, sal die e­ko­no­mie ver­der krimp, nog werk­ge­leent­he­de sal ver­lo­re gaan en vaar­dig­he­de en be­leg­gings sal nog vin­ni­ger land­uit vloei. Dis ’n roe­te wat “tot el­ke prys” ver­my moet word.

Bu­sa het t­wee jaar ge­le­de al vir Ra­map­ho­sa ge­waar­sku dat die krag­kri­sis die land se groot­ste en­ke­le pro­bleem is, het Pi­ty­a­na ge­sê.

“Dis nie meer ge­noeg dat die re­ge­ring bloot die kri­sis in die e­ko­no­mie er­ken nie,” het hy ge­sê.

“Hy moet nou drin­gend ver­rei­ken­de struk­tu­re­le e­ko­no­mie­se her­vor­mings in­stel wat die e­ko­no­mie sal laat groei, staat­skuld sal ver­min­der en staats­be­ste­ding sal be­snoei.”

Vol­gens hom wil Bu­sa weet wat ge­word het van die aan­be­ve­lings oor die her­struk­tu­re­ring van E­s­kom wat deur die E­s­kom-direksie en die pre­si­den­si­ë­le teg­nie­se taak­span ge­doen is.

Bu­sa dring aan op ’n deur­sig­ti­ge aan­stel­lings­pro­ses vir die E­s­kom-direksie. Dit volg na­dat Ja­bu Ma­bu­za Vry­dag as voor­sit­ter be­dank het.

Bu­sa is vol­gens Pi­ty­a­na ook diep be­sorg oor die ge­rug­te dat die aan­stel­ling van lei­ers by E­s­kom in die ANC se fak­sie­ge­veg­te ver­stren­gel kan raak wat niks met na­si­o­na­le be­lan­ge te doen het nie. Hy het ge­waar­sku dat die E­s­kom-kri­sis nie as ’n po­li­tie­ke speel­bal mis­bruik moet word nie, soos ge­sien in die aan­val op Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings.

Co­sa­tu het gis­ter sy eis her­haal dat Gord­han weens sy aan­deel in die E­s­kom-kri­sis moet be­dank, maar ge­sê dat die vak­bond­fe­de­ra­sie dit nie deur ’n groot­skaal­se sta­king sal pro­beer af­dwing nie.

Dít is by mon­de van Si­z­we Pam­la, Co­sa­tu-woord­voer­der, na­dat dié ANC-al­li­an­sie­ven­noot se­dert ver­le­de week aan die voor­punt van o­proe­pe staan dat Ra­map­ho­sa van Gord­han ont­slae moet raak.

Die o­proe­pe, wat ook die steun van an­der Co­sa­tu-ge­af­fi­li­eer­de vak­bon­de, die me­taal­wer­kers­vak­bond Num­sa en ook die EFF ge­niet, het al hoe ster­ker ge­raak ná Ma­bu­za se be­dan­king as E­s­kom-voor­sit­ter.

Dit het al­les be­gin na­dat adj.p­res. Da­vid Ma­bu­za ver­le­de week ge­sê het Gord­han en die E­s­kom-direksie het Ra­map­ho­sa oor beurt­krag mis­lei.

Ja­cob Zu­ma

Fo­to:­ T­WIT­TER/GCIS

Sip­ho Pi­ty­a­na en p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa gis­ter in Sand­ton.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.