DINK VOOR JY POST

Vrouekeur - - REDAKTEURSBRIEF -

Van­dat so­si­a­le me­dia die wê­reld oor­ge­neem het, klim al wat mens is op ’n seep­kis. Eens­klaps is Jan Rap en sy maat ken­ners op el­ke denk­ba­re vlak.

Nie al­le men­se moet op ’n seep­kis klim nie. En mens hoef nie al­tyd jou me­ning te lug nie – soms klink dit be­ter in jou kop. En po­li­ti­ci moet lie­wers nie twiet nie (hoor jy, me­neer Trump?).

Af­ge­sien van die mil­joe­ne so­ge­naam­de Ein­steins op so­si­a­le me­dia, is daar ook die­ge­ne wat Fa­ce­book as ’n dag­boek be­skou. Waar is die dae toe ’n dag­boek ag­ter slot en gren­del ge­bê­re is?

Sê ek, wat el­ke week my me­ning gee. Glo my, ek won­der en wroeg me­ni­ge week oor dit wat ek op hier­die blad te sê het, want dis ook maar ’n seep­kis waar­op ek klim.

My ver­sag­ten­de om­stan­dig­he­de is dat dit deel van my werk is – doen ek dit nie, ver­loor ek my werk. Wat ek wel die af­ge­lo­pe ja­re in hier­die stoel ge­leer het, is dat so­si­a­le me­dia deel van e­nig­ie­mand se werk in die me­dia is. On­ge­ag jou per­soon­li­ke me­ning daar­oor.

Dit ge­sê, moet ek er­ken dat ek op Fa­ce­book al op ska­kels ge­klik het wat my na in­lig­ting ge­neem het wat ek nie op ’n an­der ma­nier nood­wen­dig sou raak­ge­lees het nie.

Maar ek lees ook daag­liks men­se se kom­men­taar op pla­sings wat my na my a­sem laat snak oor die vlak van ve­nyn.

Selfs op Vrou­e­keur se Fa­ce­book-blad het ek al kom­men­taar oor men­se op die voor­blad ge­sien wat on­ge­vraag, on­no­dig en on­ge­poets is. Ge­luk­kig is dié soort kom­men­taar in die ver­re min­der­heid op ons blad.

Die pro­bleem met so­si­a­le me­dia is dat som­mi­ge men­se se vin­gers vin­ni­ger tik as wat hul brei­ne werk.

Voor mens iets op e­ni­ge so­si­a­le­me­di­a­plat­form kwyt­raak, dink ek daar is vyf vrae wat jy jou­self moet vra: 1

Is dit no­dig dat ek my me­ning gee? 2

Voeg dit e­ni­ge waar­de tot die sa­me­le­wing toe? 3

Sal ek dit vir ie­mand van aan­ge­sig tot aan­ge­sig sê? 4

Wat is my mo­ti­ve­ring om dit te sê? 5

Kan dit wat ek sê e­ni­ge ge­vol­ge hê?

Ons moet ont­hou dat al­les wat op so­si­a­le me­dia ge­sê word, vir al­tyd op Google bly.

So lees ek die vol­gen­de oor so­si­a­le me­dia (op so­si­a­le me­dia) raak: Om be­roemd te wees op In­sta­gram, Fa­ce­book of T­wit­ter is die­self­de as om ryk in Mo­no­po­ly te wees.

Ga­ry Vay­ner­chuk is on­der meer ’n kun­di­ge op die ge­bied van di­gi­ta­le be­mar­king en so­si­a­le me­dia – hy weet dus ge­wis meer van hier­die plat­forms as ek. En hy sê: “So­si­a­le me­dia is soos ko­ka­ïen – on­mid­del­lik be­vre­di­gend en ui­ters ver­sla­wend.”

En ver­sla­wing aan e­nig­iets is ge­vaar­lik.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.