Toe­stem­ming om Te werk

Vrouekeur - - LEEFSTYL - Lees op www.vrou­e­keur.co.za wat jy no­dig het

Dit is on­on­der­han­del­baar om se­ker te maak dat jy die reg­te werks­per­mit het as jy in ’n an­der land gaan werk, an­ders kan jy jou­self vin­nig in ’n baie ne­te­li­ge po­si­sie be­vind.

As jy kans sien om e­ni­ge werk te doen son­der om ’n reu­se­sa­la­ris te ver­wag en dit as deel van die a­von­tuur sien, is ’n werks­va­kan­sie­vi­sum die i­de­a­le weg­spring­plek.

Hier­die vi­sum laat jou toe om op die kort ter­myn (ge­woon­lik mak­si­mum ’n jaar) deur ’n land te toer en in­for­meel te werk om te oor­leef. Dit be­hels dik­wels on­ge­skool­de ar­beid soos om kroeg­man te speel, vrug­te te pluk of by pret­par­ke te werk.

Maar ter­wyl lan­de soos die VSA, Aus­tra­lië en Nieu-see­land nog werks­va­kan­sie­vi­sums toe­staan, bied an­der lan­de soos B­rit­tan­je nie meer ’n werks­va­kan­sie­vi­sum aan Suid-a­fri­ka­ners nie.

JP B­rey­ten­bach, die direkteur van B­rey­ten­bachs Im­mi­gra­ti­on Con­sul­tants wat spe­si­a­li­seer in e­mi­gra­sie na die Ver­e­nig­de Ko­nink­ryk, sê dit lyk wel of din­ge dalk bin­ne­kort kan ver­be­ter. “Daar is op die oomblik ’n ver­soek om die twee­jaar­werks­va­kan­sie­vi­sum te­rug te bring aan­ge­sien ’n klomp Eu­ro­pe­se bur­gers met B­rex­it die VK ver­laat het wat ver­oor­saak dat hul­le ’n ar­beids­te­kort vir se­ke­re wer­ke soos vrug­te­pluk het. Dit sal ’n groot ver­skil vir SA jong­men­se maak wat dan weer ’n kans sal hê om vir ’n jaar of twee daar te werk en dan te­rug te kom huis toe. Dit lyk of dit vol­gen­de jaar A­pril in wer­king sal t­ree.”

’n Be­per­king van die werks­va­kan­sie­vi­sum is dat dit ’n ou­der­doms­be­per­king van 30 of 35 het. So wat is jou op­sies as jy te oud vir ’n werks­va­kan­sie­vi­sum is? JP sê hul­le kry dik­wels na­vrae van ou­er men­se wat net die wê­reld ’n bie­tjie wil ver­ken, maar om­dat werks­per­mi­taan­soe­ke dik­wels ’n duur en veel­ei­sen­de pro­ses is, is daar baie min men­se son­der voor­ou­er­reg­te wat kans sien om vir slegs ’n jaar of twee oor­see te gaan werk.

“Ons sien maar meest­al men­se wat bin­ne ’n maat­skap­py skuif, by­voor­beeld hul­le werk vir ’n ho­tel­groep wat ook ’n been in die VK het en dan word hul­le vir ’n spe­si­fie­ke pro­jek ge­stuur. ’n An­der ge­wil­de op­sie is men­se wat op ske­pe gaan werk, want hier­die ske­pe is hoof­saak­lik in in­ter­na­si­o­na­le vaar­wa­ter.”

Vir baie werks­per­mit­te het jy no­dig dat ’n maat­skap­py in die land vir jou borg staan voor jy vir hul­le kan werk en ’n werks­per­mit kan kry. As jy dit oor­weeg om in jou eie veld in die bui­te­land te gaan werk, stel vas of daar nie dalk ’n lys is van be­roe­pe waar­voor hul­le te min men­se het nie. Ver­skeie lan­de soos B­rit­tan­je, Aus­tra­lië en Nieu-see­land pu­bli­seer ge­reeld (ge­woon­lik jaar­liks) ’n lys van be­roe­pe waar­in daar ’n kri­tie­ke skaars­te in die land is. Vir hier­die be­roeps­rig­tings kan werk­ge­wers dus bui­te die land self na po­ten­si­ë­le werk­ne­mers soek, wat jou kan­se as bui­te­lan­der ver­groot om daar ’n werk te kry.

Jou vol­gen­de stap sal wees om web­blaaie te fyn­kam vir be­roeps­ge­leent­he­de in jou veld in die land van jou keu­se. Soek spe­si­fiek vir werk by maat­skap­pye wat reeds ge­re­gis­treer is om borg te staan vir bui­te­land­se werk­ne­mers. Doen aan­soek vir die werk en hou duim vas. Jy kan ook deur wer­wings­a­gent­skap­pe te werk gaan. So­dra ’n maat­skap­py wat ge­re­gis­treer is om borg te staan, jou ’n werk aan­bied en be­reid is om vir jou borg te staan, kan jy vir ’n vi­sum of werks­per­mit aan­soek doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.