BROTOKS vir jou MAN

Nie chi­rur­gie­se skoonheid s pro­se­du­re skry dees­dae al hoe meer af­trek on­der mans. Ma­re­tha Bo­tes ge­sels met twee ken­ners oor wie sul­ke pro­se­du­res ver­kies en hoe dit ge­doen word

Vrouekeur - - AKTUEEL -

Dit is lank­al nie meer net die E­vas­ge­slag wat by skoonheid s kli­nie­ke aan­klop o maan hul voor­koms te laat werk nie. Es­te­tie­se pro­se­du­res op mans het in die af­ge­lo­pe tien jaar wê­reld­wyd met 270% toe­ge­neem. Dít sluit’ n ver­skei­den­heid pro­se­du­re sin, van haar ver­van­ging s te­ra­pie en plooi ver­sag­ting tot werk“doer on­der” om “dit” gro­ter te laat ver­toon.

Dr An­ja­na B­ha­na van Ja­de Lo­tus Aest­he­ti­cs in Jo­han­nes­burg spe­si­a­li­seer die af­ge­lo­pe ne­ge jaar in nie­chi­rur­gie­se me­die­se kos­me­tie­se pro­se­du­res. Sy sê so­wat 35% van haar kli­ën­te is mans, en vir dié mans gaan dit hoof­saak­lik oor ’n var­ser voor­koms, om min­der moeg te lyk of om sterk ka­ke en been­struk­tuur te be­klem­toon.

“Dit gaan oor die ge­sig. My mans­kli­ën­te is nie so erg ge­pla oor fyn plooi­tjies nie, maar wel be­kom­merd oor vel­ge­hal­te,” sê sy. “Hul­le sien hier­die pro­se­du­res nie as skoon­heids­be­han­de­ling s nie, maar eer­der as in­stand­hou­ding van die vel en es­te­tie­se pro­se­du­res.

Dit help hul­le om so goed te lyk as wat hul­le voel.”

Haar man­li­ke kli­ën­te se ou­der­dom­me wis­sel van 18 tot 70 van al­le ras­se. An­ja­na sê mans voel on­der druk om jon­ger te lyk en mag dalk glo dat ’n jon­ger voor­koms hul­le sal help om hul werk lan­ger te be­hou. Daar is sterk kom­pe­ti­sie en mans, ver­al in hoë pos­te in die kor­po­ra­tie­we om­ge­wing, voel druk om goed te lyk, sê sy. So­si­a­le me­dia speel ook ’n groot rol in hoe mans oor hul voor­koms voel, meen An­ja­na. On­der be­ken­des in die kalk­lig is sul­ke pro­se­du­res ook nie ’n nuut­jie nie, en die men­se sit dik­wels ná so ’n pro­se­du­re fo­to’s van hul­self op so­si­a­le me­dia. Dít nor­ma­li­seer skoonheid s pro­se­du­res on­der mans. Sy sê me­die­se es­te­ti­ka is ’n e­nor­me be­dryf en groei voort­du­rend. Die groot­ste vor­de­ring en ont­wik­ke­ling was in die teg­no­lo­gie en vei­lig­heid van die pro­se­du­res. Die doel is om pro­se­du­res te

Die me­tro­man is meer ge­steld op voor­koms, want suk­ses word aan jou voor­koms ge­meet. As jy goed lyk, lei dit tot ’n goeie self­beeld en baie meer self­ver­troue

My sus­ter het my aan bo­toks be­kend­ge­stel toe ek een aand oor ’n glas wyn vir haar ver­tel het dat die plooie op my voor­kop my be­gin pla

hê wat so min as moont­lik af­tyd van die kli­ënt ver­eis en daar is be­slis ’n toe­na­me in pro­se­du­res wat geen chi­rur­gie ver­eis nie.

In sy prak­tyk in die Vaal­drie­hoek sien dr Quin­ten Fou­rie, ’n me­die­se prak­ti­syn en spe­si­a­lis in nie chi­rur­gie­se skoon­heids­be­han­de­ling s, dik­wels mans wat aan­hu l voor­koms wil laat werk.

Hy sê die mees­te mans ont­vang bo­tu­li­num tok­sie­ne (bo­toks, of brotoks, soos dit on­der mans her­doop is) om die voor­koms van plooi ete ver­min­der. Die Bot u l in u m tok­sie­ne ver­slap spie­re. Di tis’ n Tok­sie­ne A wat van die bak­te­rie Clos­tri­di­um bo­tu­li­num ver­kry word. Quin­ten ver­dui­de­lik: “Deur die s­pier te ver­slap, ver­oor­saak dit dat plooie min­der is, en se­ke­re spie­re vir spe­si­fie­ke re­des ge­ma­ni­pu­leer kan word.”

Vel­vul­lers (der­mal fil­lers) is ook ge­wild on­der mans en haar­ver­lies be­han­de­lings, wat haar­oor­plan­tings of ver­skeie an­der be­han­de­lings wat die haar­groei ver­be­ter, in­sluit. ’n Vel­vul­ler be­staan uit hi­a­lo­ro­nie­se suur (hy­a­lu­ro­nic a­cid) wat na­tuur­lik in jou vel voor­kom. Dit is ’n jel­mid­del wat se­ke­re ge­deel­tes kan vul as­ook kur­wes kan ver­be­ter, af­han­gen­de van die pro­bleem of be­hoef­te. Dan is daar mans wat lie­wer van lig­gaams­ha­re ont­slae wil raak en vra vir was- of la­ser­be­han­de­lings.

Nog ’n be­han­de­ling wat al ge­wil­der on­der mans raak, is die so­ge­naam­de vam­pier be­han­de­ling, waar plaat­jie ry­ke plas­ma ge­bruik word om jou ’n jon­ger voor­koms te gee.

Jou bloed word ge­trek en “af­ge­spin” om die bloed­plaat­jies van die res te skei. Die plaat­jies word ge­ak­ti­veer en kan op ver­skeie plek­ke in­ge­spuit word om ver­jon­ging, her­stel, ver­nu­wing en groei te ver­be­ter. Dié be­han­de­ling word ook ge­bruik om sport­be­se­rings, se­ke­re vorms van ru­ma­tiek, sag­te weef­sel siek­tes en chro­nie­se won­de te be­han­del, sê Quin­ten.

“Daar is nou ’n nu­we ten­dens om die Bo­tu­li­num-tok­sie­ne te ge­bruik om die skro­tum la­er te laat hang. Dit is ge­woon­lik maar om es­te­tie­se re­des, maar kan in se­ke­re ge­val­le met on­vrug­baar­heid help. Daar is ook be­wy­se dat plaat­jie­ry­ke plas­ma vir e­rek­tie­le dis­funk­sie, as­ook die ver­gro­ting van die pe­nis in dik­te en leng­te ge­bruik kan word.”

Hy sien mans van al­le ou­der­dom­me in sy prak­tyk. “Die me­tro­man is meer ge­steld op voor­koms, want suk­ses word aan jou voor­koms ge­meet. As jy goed lyk, lei dit tot ’n goeie self­beeld en baie meer self­ver­troue,” sê Quin­ten.

Vol­gens ’n A­me­ri­kaan­se stu­die is van­dag se mans baie meer ge­steld op hul voor­koms as ’n paar jaar ge­le­de. Hul­le eet ge­son­der, rook en drink min­der, oe­fen meer en sorg be­ter vir hul lig­gaam, vel en ge­sig.

Quin­ten stem saam met An­ja­na dat dit meer mans in kor­po­ra­tie­we po­si­sies is wat ge­neig is om es­te­tie­se pro­se­du­res te on­der­gaan.

“Dit bly ’n ego-ding – die i­dee dat die mooi­ste man die mees­te aan­dag kry en ’n be­ter na­ge­slag sal hê,” sê Quin­ten.

Wat men­se se per­sep­sie van dié ti­pe pro­se­du­res on­der mans be­tref, sê Quin­ten dit hang van die ge­o­gra­fie­se ge­bied af. “Men­se in se­ke­re om­ge­wings is meer oop vir so iets, en in an­der is hul­le baie kon­ser­wa­tief. In Sand­ton, by­voor­beeld, is skoonheid s pro­se­du­re son­der mans( en vroue) al­ge­meen. In die Vaal­drie­hoek is men­se steeds iet­wat kon­ser­wa­tief en sien dit soms selfs as ’n swak­heid. In lan­de soos A­me­ri­ka, Bra­si­lië, I­ta­lië en B­rit­tan­je word sul­ke pro­se­du­res goed ont­vang, ter­wyl dit nog re­la­tie­we nuut­jie on­der mans in Suid-a­fri­ka is, maar ons is sta­dig be­sig om in te haal,” sê hy.

John Ra­bie* (38), ’n di­rek­teur van ’n in­ge­ni­eurs­fir­ma in Jo­han­nes­burg, het al ’n paar ses­sies on­der die naal­de van sy me­die­se skoonheid spe­si­a­lis deur­ge­bring. Hy sê: “Wees nou maar eer­lik. Ons kyk al­mal sog­gens in die spie­ël en oor­deel ons­self aan hoe ons lyk. Wel, ék doen.

Dit is nie al­tyd lek­ker om oud te word nie. Mis­kien moet ek eer­der sê dit is nie al­tyd lek­ker om te sien hoe jy oud word nie. My sus­ter het my aan bo­toks be­kend­ge­stel toe ek een aand oor ’n glas wyn vir haar ver­tel het dat die plooie op my voor­kop my be­gin pla.

“Ek sou dit nooit op my eie oor­weeg het nie en was eint­lik skep­ties oor die he­le pro­se­du­re. Ek het vir my eer­ste ses­sie ge­gaan en kon nie die ver­be­te­ring glo nie.

“Ek het hier­na ook die sak­kies on­der my oë laat ver­wy­der en lyk nou nie meer heel­dag moeg en oor­laai nie. Dis nie iets waar­oor ek met e­nig­ie­mand ge­sels nie, want ek glo nie dit het veel met an­der men­se uit te waai nie. Dit gaan oor myself, en hoe ek oor myself voel en hoe ek graag wil lyk. Wat vir my cool is van die nu­we ti­pe pro­se­du­res is dat daar nie aan my ge­sny word nie (dan­kie tog, want ek haat bloe­de­ri­ge goed). Jy laat dit doen, gaan huis toe en gaan soos nor­maal met jou le­we aan.”

Ri­an B­rink* (61), die me­de-ei­e­naar van ’n re­stau­rant in Kaap­stad, sê hy en sy vrou het al ver­skeie pro­se­du­res laat doen en hy kan dit aan­be­veel vir e­nig­ie­mand wat graag be­ter oor hul voor­koms wil voel.

“Ek het on­der meer kwes­sies ge­had met ou ak­neemer­ke en het die voor­koms van my vel met la­ser­teg­no­lo­gie laat ver­be­ter,” sê hy.

An­ja­na sê dit is baie be­lang­rik dat mans wat graag aan hul voor­koms wil laat werk, eers deeg­lik na­vor­sing doen oor die prak­tyk waar­heen hul­le wil gaan, as­ook wat­ter pro­se­du­res hul­le ge­doen wil hê. Moe­nie skaam wees om vrae te vra nie, en be­spreek al jou kwel­lings met die per­soon wat jy in jou ver­troue neem om jou be­ter te laat lyk, sê sy.

* S­kuil­na­me

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.