DIE SIN­DROOM

Vrouekeur - - INSPIRASIE -

Kom­plek­se streek s pyn sin­droom is’n chro­nie­se pyn­toe­stand wat een van die le­de­ma­te (arms, be­ne, han­de, voe­te) aan­tas, ge­woon­lik ná ’n be­se­ring (groot of klein), trau­ma of selfs chi­rur­gie aan die le­de­maat. Dit word ook om­skryf as ’n neu­ro­lo­gie­se af­wy­king en se­nu­wee-ab­nor­ma­li­teit wat tot a-ti­pie­se ge­drag in jou se­nu­stel­sel van­af die brein en rug­murg na die res van jou lig­gaam lei. Simp­to­me sluit in: kon­stan­te en er­ge bran­den­de pyn, al­lo­di­nia, ver­an­de­rin­ge in vel­teks­tuur en tem­pe­ra­tuur, swel­ling en ver­kleu­ring van die aan­ge­tas­te lig­gaams­deel, be­we­rig­heid, pro­ble­me met ge­ko­ör­di­neer­de spier­be­we­gings, sty­we li­ga­men­te en an­der simp­to­me.

Be­soek: www.cor­ne­li­a­oost­hui­zen.co.uk en https://ma­ke­a­champ.com/cor­ne­li­a­oost­hui­zen Vk

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.