ON­DER­VIN­DING AS MOTIVERING

Vrouekeur - - LEWENSTORIE -

Ri­chard ver­dui­de­lik hy ge­bruik die ne­ga­tie­we in sy le­we as hulp­mid­del om ’n ver­skil in an­der se le­we te maak.

“Deur met ge­sin­ne te praat en my on­der­vin­dings met hul­le te deel, word my reis ’n voor­beeld aan an­der hoe om din­ge nié te doen nie. Dit is ’n be­slis­te ge­tui­e­nis van die ge­loof wat ek in myself het ná al die ne­ga­ti­wi­teit wat ek er­vaar het. Ek het depressie er­vaar op ma­nie­re wat moei­lik is om te ver­dui­de­lik.

“Ek dink ma­te­ri­a­lis­me en so­si­a­le me­de­din­ging plaas van­dag so­veel druk op men­se en die e­nig­ste ont­vlug­ting is om die gren­se te toets. Gren­se waar drank en dwelms ge­bruik word. Ge­na­dig­lik kon ek weg­breek en ver­gif­nis bin­ne myself vind, on­ge­twy­feld een van die moei­lik­ste pro­ses­se.

“As ge­luk jou geld­een­heid was, wat­ter werk sou jy doen om jou­self te ver­ryk?” vra Ri­chard, en vir hom is die ant­woord om an­der te help.

“Ek wy my le­we daar­aan om nie net my sto­rie nie, maar ook dié van an­der, te ver­kon­dig op ’n ma­nier wat oud en jonk motiveer, want my sto­rie is maar net een van ve­le.

“Dit neem dik­wels ’n le­we-en-doodon­der­vin­ding om jou voor ’n keu­se te stel, ’n keu­se wat le­we kan bring en die pro­ses be­spoe­dig, maar wat weer weg­ge­neem kan word sou jy ge­vaar­li­ke, on­ver­ant­woor­de­li­ke be­slui­te neem .”

Ri­chard sê sy on­der­vin­ding met dwelms en al­ko­hol hou di­rek ver­band met die tye waar hy in hom­self ge­twy­fel het en e­mo­si­o­ne­le, werks- of fi­nan­si­ë­le span­ning er­vaar het. Dit was ’n ma­nier om van die werk­lik­heid te ont­vlug.

“Die hart­seer­ste is dat dit my re­a­li­teit ver­er­ger het. Ons maak so dik­wels die men­se die naas­te aan ons seer en plaas druk op fa­mi­lie en vrien­de. Dít het ek dit tot die ui­ter­ste be­proef.

“’n Ie­der en ’n elk van ons be­no­dig ’n plek waar ons die waar­heid in ons har­te kan vind en waar ons aan die ge­vol­ge van ons da­de kan dink.

“Ons het een le­we en ons het die ver­moë om men­se rond­om ons te be­ïn­vloed. Ek kry my en­toe­si­as­me en le­wen­s­e­ner­gie deur my ‘waar­heid’ te ver­staan en om an­der die lei­ding te gee om die waar­heid in hul­self te vind.”

Die le­we is eint­lik on­ge­kom­pli­seerd, meen Ri­chard, en men­se maak dit on­no­dig in­ge­wik­keld deur hul ore aan voort­du­ren­de ne­ga­ti­wi­teit uit te leen.

“Dit is ’n pro­ses om die cha­os te e­li­mi­neer, maar ter­self­der­tyd deeg­lik be­wus van ons re­a­li­teit te wees. Ek bou voort aan my droom, iets wat die werk­lik­heid wat dit ver­dien, sal word en ’n ver­skil sal maak aan die le­we van mil­joe­ne men­se wat hul­self op ’n plek be­vind waar hul­le ver­lo­re is.”

Ri­chard wil dit ook dui­de­lik maak dat d­welm- en al­ko­hol­mis­bruik geen­sins tot la­e­in­kom­ste- of werk­lo­se groe­pe be­perk is nie.

“My per­soon­li­ke on­der­vin­ding is dat men­se in hoë krin­ge, soos dok­ters, pro­ku­reurs, ban­kiers en pro­fes­si­o­ne­le sport­lui ook dwelms mis­bruik. Al­ko­hol en dwelms dis­kri­mi­neer nie. Dit kom o­ral in die sa­me­le­wing voor, so moe­nie deur ont­ken­ning om die bos ge­lei word nie. Dit is dik­wels die men­se van wie jy dit die min­ste ver­wag en vir wie depressie soms ’n veel gro­ter pro­bleem is as wat ons ooit kan dink.”

Ri­chard sê al­mal van ons ken ie­mand wat seer het en ons al­mal weet van ’n fa­mi­lie­lid wat suk­kel.

“Dis tye soos hier­die dat ons meer sim­pa­tiek teen­oor men­se met diep­lig­gen­de pro­ble­me moet wees wat slegs deur die be­grip en on­der­steu­ning van fa­mi­lie op­ge­los kan word.”

In 2008 het Ri­chard ’n spi­ri­tu­e­le ont­wa­king be­leef wat sy smag­ting na meer ken­nis aan­ge­wak­ker het. “Dit het ge­lei na die skryf van The Cha­os Fac­tor. Die boek is bloot ’n ma­nier om na gro­ter din­ge te streef.”

The Cha­os Fac­tor word aan­lyn en by praat­jies be­mark en sy droom is om dit vir ’n fliek te ont­wik­kel.

Ri­chard glo dat baie men­se wat sy reis ge­volg het, sal saam­stem dat dit ’n op­draan­de stryd was, maar ook dat wan­neer jy ’n sterk ge­loof en be­grip het van die re­de waarom jy op hier­die aar­de is, niks jou sal stop om jou doel te be­reik nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.