NOG FIETSFEI­TE

Vrouekeur - - PAK JOU TAS -

u Fiets­re­ëls in Ne­der­land sluit on­der meer in dat ’n fiets­klok­kie ver­plig­tend is, maar nie ’n val­helm nie.

u E-bi­kes, fiet­se wat deur ’n e­lek­trie­se mo­tor saam met die pe­daal­be­we­ging aan­ge­dryf word, raak ook al hoe ge­wil­der. Daar is spe­si­fie­ke re­ëls vir die ge­bruik van die e-bi­kes aan­ge­sien hul­le die­self­de paaie as fiet­se ge­bruik.

u Ty­dens og­gend spits­ver­keer in groot ste­de soos Am­ster­dam is daar on­ge­veer 72 000 fiets­ge­brui­kers.

u Dit is ’n uit­da­ging om par­keer­ruim­te vir al die fiet­se te kry. Die re­ge­ring spreek dit aan deur sharing aan te moe­dig.

Dit is ’n stel­sel waar ’n ver­brui­ker ’n kaart­jie koop vir die ge­bruik van trein-, bus- en fiets­ver­voer en dus mo­tor­ge­bruik ver­min­der. Met hier­die stel­sel word een fiets deur ver­skeie men­se op een dag ge­bruik. Die fiets word weer in o­pen­ba­re ruim­tes ge­stoor. u Die plaas­li­ke re­ge­ring en an­der be­trok­ke­nes by die ver­voer­sek­tor in Ne­der­land het by­me­kaar­ge­kom en die i­ni­si­a­tief Tour de For­ce ge­skep. Die doel van hier­die pro­jek is om die aan­tal ki­lo­me­ter wat Ne­der­lan­ders in ’n jaar per fiets af­lê, teen 2027 met 20% te ver­hoog. Daar word ver­al op as­pek­te soos ver­min­de­ring van fiets­dief­stal, meer par­keer­ruim­te vir fiet­se en die da­ling in fiets­ry-on­ge­luk­ke ge­fo­kus. Bron­ne: h t t ps :// b i c y c l e dut c h. word pres s. com, www.dut­chcy­cling.nl, www.cy­cling­facts.go­vern­ment.nl, www.hol­land-cy­cling.com, www.i­a­mex­pat.nl

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.