Die groot­ste oor­log

Jy is óf ie­mand wat deur jou ge­dag­tes be­heer word óf jy is ie­mand wat jou ge­dag­tes be­heer

Vrouekeur - - BLOKRAAIE - DS JANINE BEVOLO-MANDERS IS VERBONDE AAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK WITFONTEIN IN P­RE­TO­RIA-NOORD EN IS AL 20+ JAAR ’N PREDIKANT

Spreu­ke 4:23: “Wees ver­al ver­sig­tig met wat in jou hart om­gaan, want dit be­paal jou he­le le­we.” Waar dink jy word die mees­te oor­loë ge­voer? Si­rië, Is­rael ...? Nee, die mees­te oor­loë word tus­sen jou ore ge­voer. Ja, in jou kop. Jou kop en jou ver­stand is die oor­logs­veld waar goeie en sleg­te ge­dag­tes heel­tyd die stryd voer.

E­fe­si­ërs 4:23: “Jul­le gees en ge­dag­tes moet nuut word...”

Jy is óf ’n per­soon wat deur jou ge­dag­tes be­heer word óf jy is ie­mand wat jou ge­dag­tes be­heer.

Daar is maar al­tyd ’n stryd aan die gang tus­sen ge­dag­tes wat op­bou en ge­dag­tes wat af­breek. Die ge­luk is eg­ter dat jy en jy al­leen, on­der die lei­ding van die Gees, kan kies wat­ter ge­dag­tes dit is wat jy wil hê moet se­ë­vier – die goei­es of die sleg­tes.

Jou ver­stand is baie soos ’n re­ke­naar. ’n Mens laai mos se­ke­re sag­te­wa­re op jou re­ke­naar wat dan ’n se­ke­re pro­gram vir jou op die re­ke­naar laat loop. Net so laai ons ons ge­dag­tes met se­ke­re sag­te­wa­re wat be­paal wat ons dan dink.

In die ku­ber­ruim­te is daar on­tel­baar baie vi­rus­se wat rond­swerf, wat wag vir ’n ge­leent­heid om jou re­ke­naar se har­de­skyf te ver­nie­tig, as­ook die in­lig­ting wat daar­op ge­stoor is. Sul­ke vi­rus­se kan in ’n re­ke­naar wat niks ma­keer nie, in­kom en die sag­te­wa­re be­ska­dig. Soms stuur jy die vi­rus on­we­tend na ’n vriend of kol­le­ga toe aan en so be­smet jy ook hul stel­sel met die­self­de vi­rus.

Op ’n soort­ge­ly­ke ma­nier laat ons toe dat ne­ga­tie­we ge­dag­tes, woor­de en an­der aak­li­ge vi­rus­se ons ge­dag­tes bin­ne­kom.

Voor ons ge­bo­re is, het die He­re ons ge­pro­gram­meer om oor­vloe­di­ge, ge­son­de, ge­luk­ki­ge le­wens te lei en heel te wees. Maar wan­neer ons den­ke be­smet word, stem dit nie meer met God se Woord oor­een nie. Ons maak erns­ti­ge fou­te en ver­keer­de keu­ses. Ons gaan met ’n lae self­beeld, vre­se, be­kom­mer­nis­se, ge­voe­lens van on­waar­dig­heid en on­se­ker­heid deur die le­we. En om din­ge nog er­ger te maak, dra ons ons ne­ga­tie­we ge­sind­heid aan an­der oor.

As jy be­sef dat dit ge­beur, moet jy jou den­ke ver­nu­we. Dis am­per soos om ’n nu­we pro­gram in ’n re­ke­naar te in­stal­leer. God het jou gemaak en Hy het jou vir oor­win­ning ge­pro­gram­meer. Maar tot­dat jy jou den­ke met jou ei­e­naars­hand­lei­ding, God se Woord, laat oor­een­stem, sal jy nooit vol­gens jou vol­le po­ten­si­aal funk­si­o­neer nie.

Ont­hou, jy moet eers die stryd in jou ge­dag­tes wen. Wan­neer ne­ga­tie­we ge­dag­tes kom, ver­werp hul­le en ver­vang hul­le met God se ge­dag­tes. Wan­neer jy in die ge­sind­heid van ge­loof is, maak jy die deur vir God oop om in daar­die si­tu­a­sie te werk.

Die sleu­tel is om die reg­te ge­dag­tes te kies. Nie net wan­neer jy goed voel nie, nie net wan­neer din­ge gaan soos jy wil nie, nie net wan­neer jy nie pro­ble­me het nie, maar selfs in die moei­li­ke tye moet jy jou ge­dag­tes op die goeie din­ge van God rig. Bly ge­fo­kus. Bly vol ge­loof. Bly vol hoop.

As jy dit doen, sal die He­re in jou le­we werk en jou stryd vir jou stry. Hy sal jou vre­de gee te mid­de van die storm en Hy sal jou help om daar­die le­we van oor­win­ning te le­we wat Hy vir jou in ge­dag­te het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.