’N EMMERLYS VIR KERSFEES

Lus om van­jaar iets an­ders te doen? Dink dan aan i­dees vir jou eie Ker­sem­mer­lys of kry hier i­dees

Vrouekeur - - REDAKTEURSBRIEF - Deur ANSJA FERREIRA

I­dees vir ’n spe­si­a­le fees­tyd

Het jy spe­si­a­le her­in­ne­rin­ge aan fees­tye saam met jou men­se? Maak van hier­die jaar se ok­ka­sie ’n hoog­te­punt deur jou eie wens­lys op te trek. Hier is ’n paar i­dees.

MAAK KERSDAG ’N GE­SON­DE AFFÊRE

“Kersfees is die tyd van die jaar waar ons al­mal ons­self vry­spreek van di­eet en on­ge­hin­derd weg­lê aan al wat ’n lek­ker­ny is. Net om weer die res van die jaar te swoeg om van die oor­tol­li­ge ge­wig ont­slae te raak,” sê Bi­an­ca Tromp, ’n di­eet­kun­di­ge ver­bon­de aan die Hart-en-be­roer­te-stig­ting. Hier is haar wenke om nie weer in die­self­de slag­gat te trap nie:

u Be­gin el­ke og­gend met ’n ge­son­de ont­byt. Sluit vrug­te, la­e­vet­melk en jo­gurt in. Sluit ’n pro­te­ïen soos ei­ers, sar­dy­ne of boon­tjies in. Dit sal jou lan­ger ver­sa­dig hou en keer dat jy on­ge­son­de peu­sel­hap­pies eet.

u Be­rei vars slaaie en groen­te­ge­reg­te vir

die Kers­maal voor.

u S­kep eer­ste van die ge­son­de kos­se. Dit

los min­der p­lek vir die on­ge­son­de op­sies.

u Soek resepte vir ge­son­der va­ri­a­sies van

jou guns­te­ling­dis­se.

u Let op na jou por­sie­groot­tes.

GEE KRISMIS ’N AFRIKAGEUR

Vier ’n so­mer­kers­fees in die tuin deur ’n Kers­boom van vet­plan­te te maak. Daar is meer as een ma­nier om dit te doen. Ge­bruik ’n ke­gel­vor­mi­ge o­a­se, plant­skuim of ’n mos­vorm. Jy kan die hou­er met Sp­hag­num-mos vul en ’n plant­voe­ring ge­bruik. Kies jou guns­te­ling­vet­plan­te, wees kre­a­tief en be­gin met die ver­sie­ring van jou vorm. Ge­bruik tan­de­stok­kies om die plan­te te stut. Kerskran­se kan op ’n soort­ge­ly­ke ma­nier ge­maak word. Ge­bruik ’n skuim- of draad­ring (’n ge­buig­de han­ger werk ook) en maak ver­sie­rings met tak­kies, bla­re, vet­plan­te en e­ni­ge an­der ma­te­ri­aal. Ge­bruik son­lig­gies as Kers­lig­gies.

BEPROEF ’N RESEP VAN ’N AN­DER LAND OF KULTUUR

Jy kan steeds ge­sond eet en jou ge­sin se kul­tu­re­le be­wust­heid ver­breed. Beproef ’n tra­di­si­o­ne­le resep van ’n land of kultuur wat jou nog al­tyd ge­fas­si­neer het. Kyk ook na jou eie her­koms vir in­spi­ra­sie. Voor­beel­de is die S­m­ör­gås­bord, ’n S­kan­di­na­wie­se maal­tyd waar ver­skeie warm en koue ge­reg­te in ’n buf­fet­styl be­dien word. Die Ho­le-koek van Noor­weë is ’n plat rog­brood met ’n gat wat in die mid­del ge­sny word. Die Ne­der­land­se Ker­st­krans is ’n mooi koek vir die ta­fel, ver­al wan­neer ’n kers in die mid­del van die ring ge­plaas word met ver­sie­rings rond­om. Die I­ta­li­aan­se pa­net­to­ne is ’n soet suur­deeg­koek wat tra­di­si­o­neel deel van Kersfees is. Dit word in baie stre­ke met kof­fie en ont­byt be­dien. Vir ’n bie­tjie Fran­se in­spi­ra­sie is ge­wil­de Fran­se ge­reg­te ge­braai­de kal­koen of gans, oes­ters, foie gras, kreef, wilds­vleis en kaas. Suid-a­fri­ka se skaap­boud en ge­bak­te aar­tap­pels en mal­va­poe­ding is steeds ’n tref­fer op e­ni­ge ta­fel.

GEE AAN AN­DER

Bring vreugde in ie­mand se le­we deur op die een of an­der ma­nier te help. Jy kan vry­wil­li­ger­s­werk by ’n sop­kom­buis, jeug­s­org­sen­trum of ou­e­te­huis doen of klein ge­sken­kies na ’n kin­der­hos­pi­taal­saal vat. Maak an­der se le­wens vro­lik en ge­luk­ki­ger. “Ons ge­sin brei of he­kel vier­kan­te van­af die eer­ste dag in De­sem­ber. ’n

Dag of twee voor Kersfees word al die vier­kan­te aan­me­kaar­ge­werk en word ’n kom­bers aan lief­da­dig­heid ge­skenk,” ver­tel Ro­sie* van Bloem­fon­tein. Doen hier­die Kersfees min­stens een ding om an­der te help. Jy kan ook ie­mand na jou nooi wat Kersfees al­leen sal wees.

PRO­BEER ’N OU RESEP

Doen iets “ouds” wat ’n bie­tjie nos­tal­gie te­rug­bring, soos ’n Ker­spoe­ding soos Ou­ma dit ge­maak het. Kry i­dees vir ’n tie­kie­poe­ding, eg­te gem­mer­bier, Vic­to­ri­aan­se pas­tei­tjies, kal­koen met ’n vul­sel (wat reeds se­dert 1885 in En­ge­land en Duits­land ge­maak word). Nog resepte wat reeds in die 18de eeu be­staan het, sluit in sous­kluit­jies, soet­koe­kies, boon­tjie­sop, bron (bra­wn), bo­bo­tie, mee­bos­kon­fyt en ha­ne­poot­drui­we in ’n soet bran­de­wyn­sou­sie wat as Kaap­sche Jon­gens be­kend­staan.

GAAN OP ’N KERSLIGGIETOER

Speel Kers­mu­siek op die mo­tor­ra­dio, pak ’n piek­niek­mand­jie, laai jou ge­sin in die mo­tor en gaan op ’n Kersliggietoer deur jou dorp of stad. Be­soek al die plek­ke en buur­te waar die lig­gies op hul mooi­ste is.

MAAK ’N COLLAGE EN STAL DIT UIT

Kry ’n plak­kaat of bord, skêr en gom ... en die kin­ders na­tuur­lik. Ge­bruik ou Kers­kaart­jies, fo­to’s van ge­lief­des, fo­to’s van vo­ri­ge vie­rings, uit­knip­sels uit tyd­skrif­te, lint en Kers­ver­sie­rings. Jy kan e­nig­iets ge­bruik om die collage saam te stel en só ’n fees­te­li­ke at­mos­feer in jou huis s­kep. ’n Fo­to­col­la­ge kan ook op die re­ke­naar ge­maak word en op doek of pa­pier uit­ge­druk en uit­ge­stal word.

TEL DIE DAE AF

’n Ad­vent­ka­len­der is ’n spe­si­a­le ka­len­der wat ge­bruik word om die dae van Ad­vent in af­wag­ting van Kersfees af te tel. Die Ad­vent­ka­len­der is in die 19de en 20ste eeu deur die Duit­se Lut­he­ra­ne ge­bruik, maar word nou wê­reld­wyd ge­bruik. Ad­vent­ka­len­ders kan uit ver­skil­len­de ma­te­ri­a­le ge­maak word in­slui­ten­de pa­pier en hout en som­mi­ge daar­van kan weer ge­bruik word. Dit kan self ge­maak of ge­koop word. As jy dit self maak, kan jy lek­kers, vrug­te­koek, in­spi­re­ren­de ver­sies en selfs klein bot­tel­tjies li­keur of wyn in­sluit. Aan­lyn Ad­vent­ka­len­ders is ook be­skik­baar. Va­ri­a­sies op ’n Ad­vent­ka­len­der sluit in om ’n hou­er neer te sit en el­ke dag ’n ar­ti­kel daar­in te plaas soos nie­be­derf­ba­re kos en dit vir Kersfees dan aan ’n be­hoef­ti­ge ge­sin of in­stan­sie te gee. En as jy nou eers daar­mee be­gin, kan jy som­mer ’n ek­stra dag of wat se lek­ker­ny eet!

KOM IN DIE KERSBUI

’n Kers­fliek­fees met spring­mie­lies en melk­skom­mels kan groot pret wees.

Gaan loer na hier­die web­werf se i­dees vir goeie Kers­flieks: http://ner­di­pop.co.za/ ner­di­pop­chris­t­mas­count­do­wn. Daar is ook ’n kort op­som­ming, pret­fei­te en You­tu­be­ska­kels. Boe­ke met ’n Ker­ste­ma wat hul­le aan­be­veel, is A Chris­t­mas Ca­rol en How the G­rinch sto­le Chris­t­mas.

GEE IETS, OOK AAN JOUSELF

VERGEWE Om te vergewe, word met be­lang­ri­ke as­pek­te van fi­sie­ke en gees­te­li­ke gesondheid ver­bind. Ver­gif­nis word in die al­ge­meen positief met be­ter gesondheid ge­as­so­si­eer. As jy chro­nies kwaad is, is jy in ’n veg­of­vlug­mo­dus. Vol­gens die Johns Hop­kins­ge­nees­kun­de­sen­trum, kan dit ge­vol­ge vir jou bloed­druk en hart­klop hê. Maar wan­neer jy werk­lik vergewe, lei dit tot ver­min­der­de stres, wat kan help om die woe­de te ver­min­der.

LEER JOUSELF BE­TER KEN Een van die bes­te ge­sken­ke wat jy jouself kan gee, is om meer oor jouself te leer. Dr Meg Jay, ’n siel­kun­di­ge en skry­wer van die boek The De­fi­ning De­ca­de be­veel aan dat mens in “i­den­ti­teit­s­ka­pi­taal” be­lê, iets wat waar­de toe­voeg aan wie jy is en wie jy wil wees. Sy be­veel aan dat jy jouself on­der­soek en reg­tig leer ken. Vind uit waar­van jy hou en nie hou nie. Dit sal jou help om jou stan­daar­de en gren­se te stel.

VIND JOU LE­WENS­DOEL Die skry­wer Ma­ya An­ge­lou het ge­sê: “My mis­sie in die le­we is nie net om te oor­leef nie, maar om te flo­reer en dit met pas­sie, deer­nis, ’n bie­tjie hu­mor en ’n bie­tjie styl te doen.”

Weet jy wat jou le­wens­mis­sie is? Wat wil jy graag met jou le­we doen? Wat maak jou ge­luk­kig? Wat is jou sterk en swak pun­te. Wat wil jy graag be­reik? Wat is die doel­wit­te wat jy graag wil be­reik en hoe gaan jy daar­by uit­kom? Wat is jou ta­len­te? Dit is soms moei­lik om jou le­wens­mis­sie te vind. ’n Le­wens­af­rig­ter kan be­hulp­saam wees. Daar is ook goeie boe­ke oor die on­der­werp.

RUIL KOE­KIES UIT

Die vroeg­ste ver­wy­sing na die uit­ruil van Kers­fees­koe­kies is vol­gens Ro­bin Ol­son op die web­werf www.cook­ie­ex­chan­ge.com reeds in 1936 in New York. Dit is ’n een­vou­di­ge ma­nier om ’n ver­skei­den­heid soorte koe­kies vir Kersfees te be­kom. El­ke ge­sin sit ’n dag op­sy om koe­kies te bak en elk­een bak ver­skil­len­de soorte koe­kies. Al­mal kom dan saam op ’n spe­si­fie­ke dag om koe­kies uit te ruil en saam te kui­er.

GEE SINVOLLE GE­SKEN­KE

Op die web­werf www.to­day.com word daar ver­tel van ’n ma, S­ta­cy Mey­ers, wat be­gin het met ’n ge­sken­ki­dee wat op die drie wy­se man­ne se ge­sken­ke ge­skoei is. Sy gee haar kin­ders ’n “goue” ge­skenk, of iets wat vir die kind baie kos­baar sal wees. Voor­beel­de is goue oor­bel­le­tjies, ’n knip­mes of pen, wat ge­gra­veer word. ’n Wie­rook­ge­skenk is iets wat die kind in sy of haar gees­te­li­ke le­we kan ge­bruik. Die mir­re­ge­skenk is iets wat op die lig­gaam ge­bruik kan word: kle­re, skoe­ne, bad­o­lie­ of lek­ker­ruik­goed. Dink aan jou eie spe­si­a­le ge­skenk vir ge­lief­des.

’n An­der i­dee is dat al­mal wat Kersfees by­me­kaar­kom, een naam trek vir wie hul­le ’n ge­skenk gaan gee. Kom op ’n be­drag oor­een en elk­een pak ’n te­ma­boks met ’n paar goed waar­op jul­le oor­een­kom, soos: iets om te eet, iets wat met skryf of lees te doen het, iets om te plant, iets wat lek­ker ruik, iets ouds en iets nuuts. Jul­le kan self op die te­mas be­sluit en dit hoef nie ’n for­tuin te kos nie.

MOE­NIE VAN PRET VER­GEET NIE!

Fo­to’s is kos­baar en groot pret. Kersfees is dik­wels een van die min tye waar­op fa­mi­lies by­me­kaar­kom en daar word soms ver­geet om fo­to’s te neem. Doen moei­te om ’n ge­sins­ of fa­mi­lie­fo­to te neem – som­mer met props ook. Hou ook die kin­ders be­sig met pret­ti­ge din­ge soos om Kers­kaart­jies of klein ge­sken­kies te maak. Dis goed­ko­per en per­soon­li­ker. Ge­niet dit!

*S­kuil­naam

Bron­ne: The South A­fri­can Cu­li­na­ry Tra­di­ti­on deur Re­na­ta Coet­zee (1977), www.ner­di­pop. co.za, www.to­day.com, www.me­di­cal­dai­ly. com, www.old­fashi­o­ned­ho­li­days.word­press. com, www.huf­fing­ton­post.co.za, www.tiny­bud­dha.com, www.psy­cho­lo­gy­to­day.com; Vir ge­son­de resepte van die Cook­ing from the He­art-re­sep­te­boek­reeks, be­soek www.he­art­foun­da­ti­on.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.