IN ’N NEUTEDO(R)P

Weg! Platteland - - My Dorp -

Hoe ver van die groot­stad af? 80 km van Richardsbaai, 100 km van Bal­li­to en 150 km van Dur­ban af.

Ge­rie­we Es­ho­we het ’n Pick n Pay, Su­pers­par, Build it, S­pur, KFC, ap­te­ke, dok­ters, ’n tand­arts, ver­skeie k­le­re- en meu­bel­win­kels, ban­de­plek­ke, mo­tor­han­de­laars en tak­ke van die mees­te ban­ke.

Naas­te hos­pi­ta­le Die dorp het ’n staats­hos­pi­taal ( 035 474 4500), maar die naas­te pri­va­te hos­pi­ta­le is in Richardsbaai, Bal­li­to en Dur­ban.

Naas­te af­tree­oord Die Zu­lu­land­te­huis vir be­jaar­des is ’n net­jie­se af­tree­oord met prag­ti­ge tui­ne. zha.org. za 035 474 2636

Sko­le Hier is heel­wat sko­le, maar die ge­wild­stes is Grat­ton P­ri­ma­ry ( grat­ton.co.za), Es­ho­we High ( es­ho­we high.org.za) en Es­ho­we Chris­ti­an S­chool ( 035 474 2846).

Naas­te Wool­ies Richardsbaai (80 km)

Mu­ni­si­pa­li­teit Es­ho­we is die hoof­kan­toor van die Um­la­la­zi­mu­ni­si­pa­li­teit, wat die dor­pies M­tun­zi­ni, Gingind­lo­vu, A­mi­ti­ku­lu en N­tu­me­ni in­sluit. Die mu­ni­si­pa­li­teit vorm deel van die Ko­ning Cetshwa­yo-dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit en word al­ler­weë as een van die be­te­res in K­wa­zu­lu-na­tal be­skou.

Groot ge­doen­tes In Maart 2017 sal Zoe­loe­land se rug­by­span­ne die 71ste keer sa­ke uit­spook by die jaar­lik­se Bo­zas-be­ker ( 082 496 1169). Die jaar­lik­se Oes­fees ( 082 875 8313) word in Mei ge­hou en die N­go­je-veld­wed­loop ( n­go­je.co.za) ein­de Ju­lie. Op die Es­ho­we­vo­ël­ky­k­na­week ( 035 474 1225 of 083 286 5768) in Ok­to­ber kan jy saam met gid­se uit­gaan na ver­skeie vo­ël­kyk­pun­te.

Toe­ris­me-in­lig­ting Be­soek die web­werf es­ho­we.co.za, es­ho­weg­ui­de.co.za of vi­sit­zu­lu­land. co.za – of bel Um­la­zi se toe­ris­me­be­amp­te, Ro­nel Hul­ley, by 035 473 3359.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.