KAASMAAK

Weg! Platteland - - Platteland-werksessies -

An­ne­lien bied ook ons kaas­kur­sus aan. Jy leer fe­ta- en moz­za­rel­la­kaas maak, en boon­op gee A3 Techno­lo­gies vir el­ke le­ser ’n ge­skenk­pak van meer as R800 waar­mee jy by die huis ver­der kan eks­pe­ri­men­teer.

KAAP­STAD Vry­dag 20 Ju­lie 2018 by D’a­ria in Dur­ban­vil­le. HART­BEES­POORT Sa­ter­dag 11 Au­gus­tus 2018 by Van Gaal­en Kaas­ma­ke­rij in S­keer­poort

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.