FORD SE ECOBOOST-EN­JIN WEN WÉÉR

Weg! Ry & Sleep - - NUUS -

Ter­wyl al hoe meer ver­vaar­di­gers klei­ner en­jins uit­bring, het Ford se be­ken­de 1 ℓ-Ecoboost-en­jin met nóg ’n in­ter­na­si­o­na­le toe­ken­ning weg­ge­stap. Die en­jin is die ses­de jaar ag­ter­een­vol­gens aan­ge­wys as die bes­te en­jin on­der 1 ℓ ter wê­reld. (Dit is die twaalf­de keer se­dert sy be­kend­stel­ling in 2012 dat dié Ford-en­jin so ’n toe­ken­ning ont­vang.)

Die drie­si­lin­der­tjie word in een uit el­ke vyf Fords in Eu­ro­pa ge­bruik en is een van die maat­skap­py se groot­ste suk­ses­sto­ries die af­ge­lo­pe ja­re.

Die be­oor­de­laars – ’n pa­neel van 58 mo­tor­joer­na­lis­te uit 31 lan­de – was be­ïn­druk met die goeie kom­bi­na­sie van krag, brand­stof­ver­bruik en teg­no­lo­gie van die 1 ℓ-buk­sie. Gro­ter weer­ga­wes van die EcoBoost – tot 3,5 ℓ-, doen ook reeds goeie diens in an­der Fords reg oor die wê­reld. Dit sluit in bak­kies,

pa­neel­wa­ens en selfs die GT-su­per­mo­tor. Boon­op duur die ont­wik­ke­ling van die EcoBoost voort: Ford het aan­ge­kon­dig ’n nu­we weer­ga­we van die en­jin word vroeg in 2018 be­kend ge­stel. Dié en­jin sal oor teg­no­lo­gie be­skik wat die si­lin­ders in­di­vi­du­eel kan ak­ti­veer en de­ak­ti­veer soos wat die krag be­no­dig word – 20 keer vin­ni­ger as wat jy jou oë kan knip! >

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.