SWIERIGE SPIERTIER

Die nu­we Land Ro­ver Dis­co­ve­ry is ’n al­le­min­ti­ge sleep­voer­tuig met al­ler­han­de nu­wig­he­de wat woon­was­le­pers ek­stra be­derf.

Weg! Ry & Sleep - - SLEEPTOETS - Teks en fo­to’s Le­on Bo­tha

As ’n mens kyk hoe die nu­we Land Ro­ver Dis­co­ve­ry vir sle­pers toe­ge­rus is, wil jy am­per sê hy ken sy ge­ly­ke in dié mark­seg­ment nie. Kyk maar na al die nu­wig­he­de: Die ag­ter­ve­ring se hoog­te kan on­der meer ho­ër of la­er stel, wat be­te­ken die bol­hoog­te sak of lig saam met die ve­ring. Dit maak dit mak­lik om wa­ens van ver­skil­len­de hoog­tes son­der ’n sak­plaat te haak. Die stang het ook ’n in­ge­bou­de e­lek­tro­nie­se skaal so­dat jy weet wat die kop­pel­stuk van die wa op die bol weeg.

Ver­der gaan die Dis­co­ve­ry self die lig­te van die woon­wa na om te sien of al die gloei­lam­pies werk soos dit moet. En as­of dít nie ge­noeg is nie, help die Dis­co­ve­ry jou ook om met die wa om ’n draai te­rug te stoot... son­der dat jy aan die stuur­wiel raak. Dit is ge­woon merk­waar­dig.

En dan is daar die Dis­co­ve­ry se waad­diep­te van 90 cm, een van die bes­tes op die mark. Wan­neer jy dít by ’n wa­ter­krui­sing no­dig kry, gaan jy eer­der jou wa moet af­haak, an­ders dryf hy nou-nou ag­ter­na.

Lig­ter, met baie knop­pies

Die Land Ro­ver-han­dels­naam is al se­dert die Twee­de Wê­reld­oor­log met ons, en se­dert daar­die tyd is sy De­fen­der-mo­del­le van a­lu­mi­ni­um ge­bou – om­dat daar ná die oor­log so­veel vlieg­tuig­skroot was.

Van­dag, meer as 70 jaar la­ter, speel a­lu­mi­ni­um steeds ’n be­dui­den­de rol in die nu­we Dis­co­ve­ry. Die nu­we mo­del weeg ’n hal­we ton lig­ter as sy voor­gan­ger om­dat die bak­werk nou ook groot­liks (85%) uit a­lu­mi­ni­um be­staan, met meer as die helf­te daar­van (43%) her­won­ne a­lu­mi­ni­um.

’n Mens is nie ver­baas om te sien die ka­juit lyk soos dié van ’n Boeing nie. Al­les werk met knop­pies en dit voel of jy net die stuur­wiel in die reg­te rig­ting moet draai – die Dis­co­ve­ry sorg vir die res. Daar’s ’n klein knup­pel­knop­pie aan die reg­ter­kant van die stuur­ko­lom waar­mee jy die stuur­wiel op, af, ver­der of na­der aan jou stel.

Die Dis­co­ve­ry het nie ’n rat­hef­boom nie. Na­dat jy die knop­pie ge­druk het om die en­jin aan te s­ka­kel styg ’n ron­de knop uit die mid­del­kon­so­le tus­sen die twee voor­sit­plek­ke. Met dié knop kies jy dan tus­sen die mo­dus­se van die ou­to­ma­tie­se rat­kas.

Die twee­de en der­de ry sit­plek­ke slaan ook met die druk van ’n knop­pie plat, en wan­neer jy met pas­sa­siers ry, weet die re­ke­naar of die mens op elk van die se­we sit­plek­ke vas­ge­gor­del is. Jy sien ook da­de­lik op die in­stru­men­te­pa­neel wie die son­daar is as ie­mand sy gor­del in die ry uitk­lik.

Om die le­we vir jou nóg mak­li­ker te maak trek die e­lek­trie­se hand­rem ou­to­ma­ties vas wan­neer ’n mens die rat­kas in Park sit. Ge­woon­lik kan jy nie ’n ou­to­ma­tie­se voer­tuig af­ska­kel en die sleu­tel uit­trek son­der dat een of an­der a­larm af­gaan om­dat die kar nie in Park staan nie. Die Dis­co­ve­ry kan jy in Re­ver­se, D­ri­ve én in die S­port-mo­dus af­ska­kel en die rat­kas s­ka­kel dan ou­to­ma­ties oor na Park. As jy in Neu­tral af­ska­kel, staan hy net so met die hand­rem op­ge­trek.

Haak is die stan­daard

Jy kan tus­sen drie en­jins kies: ’n 3 ℓ-pe­trol (450 Nm) of -die­sel (600 Nm) of die 2 ℓ-pe­trol (400 Nm). Al­mal van hul­le is be­skik­baar in die S-, SE-, HSE- en HSE Luxu­ry-weer­ga­wes, elk met ver­skil­len­de luuk­ses.

Die ver­wy­der­ba­re haak is stan­daard op al die mo­del­le, en soos in die ge­val van die toets­mo­tor het jy ’n op­sie van ’n e­lek­trie­se uit­swaai­haak. Hier­die haak pas wel nie op die drie S-mo­del­le nie en gaan jou ’n ver­de­re R17 000 uit die sak jaag.

Land Ro­ver het die Dis­co­ve­ry se sleep­ver­moë op 3,5 t vas­ge­stel, en die neus­ge­wig vir die stan­daard­haak mag nie 195 kg oor­skry nie. Die e­lek­trie­se haak se perk is 350 kg. Ont­hou net, die o­wer­heid laat jou slegs ’n neus­ge­wig van 100 kg toe.

Die knop­pie om die haak uit te vou sit links ag­ter in die ba­ga­sie­bak. Wan­neer jy die knop­pie druk, gaan ’n a­larm voor in die ka­juit af ter­wyl dit uit­vou. Ná 14 se­kon­des is jy reg om te haak. (Dit neem 16 se­kon­des om weg te vou en die a­larm gaan weer af.) Met die stang uit­ge­vou is die bol 43 cm bo die pad >

– dis met die ve­ring op sy laag­ste, met die kar af­ge­ska­kel. Langs die haak­knop­pie is die knop­pie om die ag­ter­ste ve­ring te lig in­ge­val jou wa se kop­pel­stuk ho­ër is. Die bol lig tot ’n vol­le 56 cm bo die pad – dit is 13 cm ho­ër as die laag­ste ver­stel­ling.

Wan­neer jy die lig­te­prop kop­pel, moet die Dis­co­ve­ry af­ge­ska­kel wees so­dat die re­ke­naar die wa kan raak­sien wan­neer jy aan­ska­kel. Die sleep­wa-swaai­be­heer word dan ook ou­to­ma­ties ge­ak­ti­veer.

Dis nie no­dig dat ie­mand ag­ter die wa staan om te help kyk of al die lig­te werk nie; nog ’n knop­pie ag­ter in die bak s­ka­kel el­ke lig van die woon­wa af­son­der­lik aan en af in ’n 3 mi­nu­te-si­klus. Só kan jy dus self ag­ter die wa staan om te kyk vir dooie gloei­lam­pe.

Op die te­a­ter­skerm

Die tru­k­a­me­ras­kerm is ’n ste­wi­ge 23 cm breed. Die lens in die ba­ga­sie­bak­deur sit 73 cm bo die stang, maar is ook 16 cm na regs. ’n Mens ver­wag dus dat die stang op die beeld nie in die mid­del sal wees nie. Die beeld na ag­ter be­slaan net 16 cm van die skerm se 23 cm. Land Ro­ver ge­bruik slim teg­no­lo­gie en die bol is so te sê in die mid­del van die skerm en net 5 mm na links. Te­rug­stoot met die hulp van die skerm is dus mak­lik.

Dis nie al­dag dat ’n kar self vir jou kan sê wat die vrag op die bol is nie. Maar dis een van die le­sings wat die Dis­co­ve­ry se re­ke­naar vir jou gee. Vir die E­cho Ka­van­go wat ons ge­haak het, wys hy by­voor­beeld “120150 kg”. (Dis die droë ge­wig van die Ka­van­go, vóór ’n mens laai om die ge­wig on­der 100 kg te kry.)

Die re­ke­naar help ’n mens ook as jy te­rug­stoot. Wan­neer jy ’n spe­si­fie­ke wa die eer­ste keer haak, kan jy sy ge­ge­wens (soos die breed­te en die af­stand tus­sen die kop­pel­stuk en as) vir die re­ke­naar voer. Jy kry ook ’n spe­si­a­le plak­ker saam met die kar wat jy teen die voor­kant van die wa plak. Die plak­ker is om­trent so groot soos twee plat han­de langs me­kaar en het drie swart kol­le op – twee on­der en een bo – elk so groot soos ’n ge­bal­de vuis. Die plak­ker moet 1-2 m van die Dis­co­ve­ry af wees (in ons ge­val 1,12 m).

Die re­ke­naar “sien” die plak­ker deur die tru­k­a­me­r­a­stel­sel raak en laat weet jou hy’s ge­reed om te help met die te­rug­stoot. Nou kan jy son­der om aan die stuur­wiel te raak te­rug­stoot. Dig­by die rat­kas­knop is nog ’n knop waar­mee ’n mens aan­pas vir die pad­toe­stan­de – soos sand, sneeu of k­lip. As jy die knop nog ’n ent­jie ver­der uit­trek, >

net ’n groen rig­ting­pyl­tjie in die pa­neel­bord nie, maar ook die i­koon van ’n sleep­wa.

Ek ge­niet die ge­dreun van die V6-en­jin, maar ’n mens weet ook dit be­te­ken baie li­ters brand­stof wat deur die en­jin jaag. Maar as ’n mens so­veel vir ’n voer­tuig be­taal, is die brand­stof­ver­bruik min­der van be­lang. ’n Ry­ding met dié soort spesifikasies kan net ’n or­dent­li­ke sleep­voer­tuig wees. Hy het meer as ge­noeg krag, is sta­biel en swaar. Die rit is tog ef­fens stam­pe­ri­ger as my er­va­ring met die vo­ri­ge mo­del.

Dit neem slegs 9 s om van 80 km/h tot 120 km/h te ver­snel, en na­dat die en­jin aan­vank­lik af­rat, jaag hy die toe­re tot by die rooi (6 500 r.p.m.) son­der om oor te s­ka­kel. Teen 120 km/h weet jy steeds nie van die wa nie. Ek kon hom in ’n jap­trap tot 150 km/h druk – ver­stom­mend. ( Pie­ter! – Red.)

Die slim tru­stel­sel be­ïn­druk my, maar ek kom tog be­ter reg op my eie met die s­tuur. Ek dink dit sal be­ter werk as ’n mens ook ’n tru­k­a­me­ra ag­ter op die wa het.

Al is dit ’n groot voer­tuig, het hy ’n be­son­der­se klein draai­sir­kel. As ’n pad ’n skou­er op al­bei kan­te het, draai jy eens­klaps met die wa son­der om van die skou­ers af te ry.

Die sig deur die tru­spie­ël is be­perk. Die ag­ter­ruit is klein, en die ag­ter­ste ry sit­plek­ke se kop­stut­te staan in die pad. Ge­luk­kig is dit min­der van be­lang wan­neer ’n mens sleep, want jy kyk teen die wa vas.

Dis die soort sleep­voer­tuig waar­in jy die spoed­be­heer aan­ska­kel, ag­ter­oor sit en ont­span ter­wyl jy die s­tuur in die reg­te rig­ting hou. Ek is glad nie op­ge­won­de om die sleu­tels te­rug te gee nie.

be­heer jy die rig­ting waar­heen jy te­rug­stoot. Twee in­deks­ly­ne wys nou soos ’n baan op die skerm en is jou kor­rel. Die ly­ne is by die beeld van die plak­ker op die skerm. Groen ly­ne be­te­ken jy stoot reg­uit te­rug; ’n krom­ming na links of regs be­te­ken jy draai; en rooi sê die wa kan knip­mes.

As jy die rem­pe­daal los, be­gin die Dis­co­ve­ry te­rug­stoot ter­wyl hy lui­er. Dis nie vin­ni­ger as 9 km/h nie en op sy vin­nig­ste ge­lyk­staan­de aan ’n haas­ti­ge stap­spoed.

Soos jy die knop draai, wys die ly­ne op die skerm in wat­se rig­ting jy te­rug­stoot, ter­wyl die stuur­wiel van­self draai. ’n Mens kan wel nie net op die skerm staat­maak nie, want jy kan nie ag­ter die wa sien nie, maar dit help as jy die tru­spie­ëls saam met die re­ke­naar ge­bruik.

Die vo­ri­ge Dis­co­ve­ry is die bes­te sleep­voer­tuig waar­mee hy nog ge­sleep het, sê Pie­ter Crous.

Hoe vaar die nu­we­ling?

DRIE-OOG. As jy wil hê die Dis­co­ve­ry moet jou help om om ’n hoek met die woon­wa te­rug te stoot moet jy ’n plak­ker met drie kol­le teen die wa plak. Die re­ke­naar fo­kus op die kol­le en sit dan hand by met die te­rug­stoot.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.