D-Max!

Die I­su­zu KB is her­doop tot die D-Max. Ons het vóór die amp­te­li­ke be­kend­stel­ling een ge­kry om op lang ter­myn te toets. Hier­die is nie som­mer e­ni­ge toets­voer­tuig nie, hoor – met hom kan jy vas­te­lan­de tem.

Weg! Ry & Sleep - - NUWE RYGOED - Teks Cy­ril Klop­per Fo­to’s Le­on Bo­tha

I­su­zu Suid-A­fri­ka is 11 maan­de jonk. Dis reg, die maat­skap­py soos jy hom nou ken, is op 1 Ja­nu­a­rie van­jaar ge­stig na­dat Ge­ne­ral Mo­tors uit Suid-A­fri­ka pad­ge­gee het.

Ons is ui­ter­aard lank­al ver­troud met I­su­zu se pro­duk­te. Die eer­ste I­su­zu-vrag­mo­tor het in 1964 hier ver­skyn en die KB-bak­kie is in 1979 plaas­lik be­kend ge­stel.

Die naam KB is aan I­su­zu-bak­kies ge­gee wat tus­sen 1972 en

2002 bui­te Ja­pan ver­koop is. Dié naam is in 2002 wê­reld­wyd ver­an­der na D-Max, maar SuidA­fri­ka het aan­ge­boer met KB tot die be­sluit van­jaar om dit op te da­teer.

Ter vie­ring van die nu­we D-Max het ons met I­su­zu SA saam­ge­span om ’n spe­si­a­le weer­ga­we te skep, een waar­mee ons stories kan in­sa­mel, 4x4-roe­tes kan ver­ken en bos­wa­ens kan sleep. Ons het ’n 4x4-bybehore-wens­lys –

ge­grond op die voor­keu­re van Weg Ry & Sleep se le­sers – aan I­su­zu ge­stuur en hul­le het dié bak­gat ry­ding vir ons ge­bou.

Wat het ons hier?

Die D-Max het nie bloot ’n naams­ver­an­de­ring on­der­gaan nie. Daar is splin­ter­nu­we mo­del­le om van te kies, soos een son­der ’n laai­bak (C­has­sis cab), een met ’n laai­bak wat sy­klap­pe het (Dropsi­de), en dan die ge­bruik­li­ke en­kel­ka­juit, ka­juit-en-’n-half (Ex­ten­ded Cab) en dub­bel­ka­juit.

Die 3.0 LX-mo­del het die groot­ste ont­rim­pe­ling on­der­gaan. Hý kry ’n nu­we sier­roos­ter, nu­we >

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.