FOTOPORTEFEULJE

Weg! - - Inhoud - SAAMGESTEL DEUR SHELLEY CHRISTIANS

Kyk na die mooi­ste na­tuur­fo­to’s wat dié jaar reg­oor die wê­reld ge­neem is

Die kom­pe­ti­sie Na­tuur­fo­to­graaf van die Jaar het ont­set­tend ge­groei se­dert dit in 1965 die eer­ste keer saam met die tyd­skrif BBC Wild­li­fe aan­ge­bied is. Die Na­tu­ral His­to­ry Mu­seum in Lon­den het in 1984 by die kom­pe­ti­sie aan­ge­sluit en be­sit en be­stuur dit nou.

Meer as 45 000 in­skry­wings van reg oor die wê­reld is vir die 2018-kom­pe­ti­sie ont­vang en ’n pa­neel van ses be­oor­de­laars het die on­moont­li­ke taak ge­had om die bes­te van die bes­te te kies.

Die wen­ners is in Ok­to­ber aan­ge­kon­dig. Die Ne­der­land­se fo­to­graaf Mar­sel van Oos­ten het die al­ge­he­le prys in die vol­was­se ka­te­go­rie ge­wen vir sy fo­to van twee goue stomp­neus­a­pe, en die 16-ja­ri­ge Skye Me­a­ker van Suid-A­fri­ka het die groot prys in die ju­ni­or ka­te­go­rie ver­o­wer vir sy por­tret van ’n lui­perd in die Mas­ha­tu-wild­re­ser­vaat.

Twee an­der Suid-A­fri­ka­ners het ook uit­ge­blink: T­ho­mas Pes­chak het die ka­te­go­rie Ge­drag: Die­re ge­wen, en Ter­ti­us Gous se fo­to is eer­vol ver­meld in die ka­te­go­rie Ge­drag: Soog­die­re.

Ons kan on­ge­luk­kig nie ál die wen­fo­to’s pu­bli­seer nie, en het dus be­sluit om ’n paar sneeu­to­ne­le te pu­bli­seer, ook uit die pool­stre­ke wat so vin­nig aan die ver­an­der is – plek­ke wat eer­ste deur kli­maats­ver­an­de­ring ge­raak word. Ge­niet dié fo­to’s en ont­hou: Ons kan nog ’n ver­skil maak…

Stil sker­mut­se­ling

Mi­chel d’Oul­tre­mont, Bel­gië

Twee kor­toor­ui­le vlieg in Cam­brai, Frank­ryk, weg teen ’n sneeu­ag­ter­grond na­dat hul­le oor ’n muis ba­klei het.

“Die muis het ge­val en weg­ge­kom,” sê Mi­chel, wat die fo­to uit sy mo­tor ge­neem het.

Kor­toor­ui­le jag al­leen en spoor hul­le klein prooie op deur na ’n ge­rit­sel in die plan­te­groei te luis­ter. Dié fo­to is u­niek om­dat dit so skaars is om twee ui­le te sien wat oor ’n prooi ba­klei. Dit kan dalk wees om­dat kos skaars was in die sneeu­be­dek­te land­skap.

Dié fo­to was deel van ’n keur wat aan Mi­chel die Ri­sing S­tar-por­te­feul­je­toe­ken­ning be­sorg het vir op­ko­men­de fo­to­gra­we tus­sen 18 en 26 jaar oud.

HOE? Ca­non EOS 5D Mk. III; 500 mm-lens; slui­ter­spoed 1/640ste van ’n se­kon­de; lens­o­pe­ning f4.5; ISO 1 250. >

Gaan na nhm.ac.uk/wpy vir ’n ga­le­ry van al die wen­fo­to’s. Jy sal ook be­son­der­hde kry oor hoe om vir die 2019-kom­pe­ti­sie in te skryf. In­skry­wings sluit op 13 De­sem­ber.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.