VER­TEL ONS VAN JOU A­VON­TUUR!

Weg! - - Leser Vertel Suid-amerika -

Was jy op ’n va­kan­sie wat jy dink an­der Weg- le­sers ook sal ge­niet? Skryf oor die er­va­ring en ons pu­bli­seer dalk jou sto­rie. Hou dit as­se­blief kort (mak­si­mum 1 500 woor­de) en stuur ’n paar voor­beeld­fo­to’s. As ons wel be­sluit om die sto­rie te ge­bruik, gaan ons oor­spronk­li­ke ho­ë­re­so­lu­sie­fo­to’s no­dig hê; maak dus se­ker jou ka­me­ra is op die reg­te ver­stel­ling. Stuur jou sto­rie na

[email protected] Ons be­hou die reg voor om jou fo­to’s el­ders in die tyd­skrif, op ons web­blad of in be­mar­kings­ma­te­ri­aal te ge­bruik. Lees as­se­blief die be­pa­lings en voor­waar­des by weg.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.