STUUR JOU BES­TE REIS EN NA­TUUR­FO­TO’S VIR ONS!

Weg! - - Mense Se Lense Lesersfoto’s -

HOE­KOM? Ons plaas el­ke maand ’n keur van le­sers­fo­to’s. Moe­nie skaam wees nie – krap ’n bie­tjie daai fo­to’s uit wat jy op jou re­ke­naar op­gaar en stuur hul­le vir ons! WAT? Ons hou van om­trent e­nig­iets: na­tuur­le­we, land­skap­pe, por­tret­te, va­kan­sie­fo­to’s of gog­gas en blom­me in jou tuin. HOE? Stuur jou bes­te fo­to’s na Moe­nie lê­ers stuur wat gro­ter as 4 MB is nie – as ons ’n gro­ter weer­ga­we soek, sal ons daar­voor vra. Gee die fo­to­graaf se naam, van, tuis­dorp en kon­tak­nom­mer. Stuur ook in­lig­ting oor waar en hoe die fo­to ge­neem is en wat­ter toerusting ge­bruik is. As jy die fo­to op e­ni­ge ma­nier ge­ma­ni­pu­leer het, ver­tel ons wat jy ge­doen het. DIE FYNSKRIF Ons be­hou die reg voor om jou fo­to’s el­ders in die tyd­skrif, op ons web­blad of in be­mar­kings­ma­te­ri­aal te ge­bruik. Lees die be­pa­lings en voor­waar­des by weg.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.