Con­quer­or-bos­wa­ens is met re­de Nr. 1 in Suid-A­fri­ka!

Weg! - - Wiele -

Met 25 jaar se bos­wa-er­va­ring is Con­quer­or Suid-A­fri­ka se mark­lei­er wat be­tref die ver­vaar­di­ging en uit­voer van bos­wa­ens. Én vir na­ver­koop­diens.

Con­quer­or is be­kend vir sy in­no­ve­ren­de ont­wer­pe, ge­na­de­lo­se veld­toet­se en u­nie­ke ver­vaar­di­gings­pro­ses­se. A­fri­ka is be­slis nie vir sis­sies nie, en Con­quer­or-wa­ens word nie net sterk ge­noeg vir die A­fri­ka-boen­does ge­bou nie, maar is ewe tuis op die moei­li­ke paaie in die res van die wê­reld. ’n Mens sleep ’n Con­quer­or met ab­so­lu­te ge­moeds­rus, en dank­sy die luuk­ses in die wa kamp jy ook soos ’n ko­ning.

Con­quer­or het hom aan­vank­lik toe­ge­spits op die bou van mi­li­tê­re pro­duk­te en in die vroeë 1990’s be­sef hier­die kun­dig­heid is ook waar­de­vol as jy ’n taai bos­wa wil bou. Die eer­ste Con­quer­or-wa­ens is by die Nam­po-oes­fees be­kend ge­stel... en bin­ne ses maan­de was hy Suid-A­fri­ka se top­ver­ko­per.

Con­quer­or is se­dert sy ont­staan die mark­lei­er met sy oor­spronk­li­ke ont­werp en pro­duk­ont­wik­ke­ling. Maar om voor te bly moet ’n mens wak­ker wees. Vier hoogs ge­spe­si­a­li­seer­de in­ge­ni­eurs as­ook drie pro­gram­meer­ders het hul­le by die ont­werp­span aan­ge­sluit om Con­quer­or te help om die pas aan te gee.

Con­quer­or se fa­brie­ke be­slaan by­kans ’n vol­le hek­taar (10 000 m²), en meer as 170 goed­op­ge­lei­de men­se gee ge­stal­te aan die wa­ens. Ma­te­ri­a­le soos ge­gal­va­ni­seer­de staal as­ook a­lu­mi­ni­um en vlek­vrye staal word in die ver­vaar­di­gings­pro­ses ge­bruik, en be­dek­te plaat­werk op die on­der­stel en e­pok­si­hars-poei­er­be­dek­king op die pa­ne­le – dié word on­der meer met ’n spe­si­a­le po­li­u­re­taan­se­ë­laar ge­heg – die­self­de me­to­de wat in lug­vaart ge­bruik word. Die laag is sterk ge­noeg om al die span­ning op die bak­werk te ab­sor­beer as jy in moei­li­ke om­stan­dig­he­de sleep.

Con­quer­or-wa­ens het nie soos die mees­te wa­en­tjies net ’n nood­wiel nie. Deel van die wiel is ’n vol­le­di­ge wiel­naaf wat die la­ers in­sluit. ’n Ho­ë­druk­waai­er sorg dat stof uit die wa bly ter­wyl ’n mens sleep, en die har­na­skop­pe­ling met die sleep­voer­tuig is van rub­ber en wa­ter­dig. Die self ont­werp­te 24 Amp-krag­pak met AC/DC/Li-fePo4 +AGM ge­reed is doel­ge­maak, dit het n In­tel­li­gen­te e­ner­gie mo­ni­tor/ kont

ro­leer­der en jy kan sien hoe­veel krag die stel­sel trek en le­wer.

Trou­ens, dié stel­sel is so ge­so­fis­ti­keerd dit werk selfs met ’n app van jou slim­foon af. Dit is die mees ge­so­fis­te­keer­de krag­pak is SA en lig­ja­re voor e­ni­ge kom­pe­ti­sie! Con­quer­or ge­bruik ge­pa­ten­teer­de on­af­hank­li­ke ve­ring wat deur en deur be­proef is, en die tent­ma­te­ri­aal is van die bes­te mi­li­tê­re graad.

Con­quer­or het so­veel ver­troue in sy pro­duk­te dat hul­le dit vir 3 jaar waar­borg (struk­tu­reel). Se­dert 1996 het Con­quer­or al by die 17 000 wa­ens ge­bou waar­van heel-

Con­quer­or is be­kend vir sy in­no­ve­ren­de ont­wer­pe, ge­na­de­lo­se veld­toet­se en u­nie­ke ver­vaar­di­gings­pro­ses­se.

wat uit­ge­voer is na Aus­tra­lië (waar dit al Bos­wa van die Jaar was), A­me­ri­ka, Ka­na­da, Eu­ro­pa, Sa­oe­di-Ara­bië, Mon­go­lië as­ook Suid-Ko­rea. In­tus­sen het Con­quer­or ook in 2017 se toe­ken­ning Woon­wa van die Jaar ge­wen!

Con­quer­or se men­se laat nie gras on­der hul­le voe­te groei nie en stuur teen mid­del 2018 ’n ad­di­si­o­ne­le pad­woon­wa-pro­jek van sta­pel. Hier­mee kry Con­quer­or ’n ste­wi­ge voet in die deur om ook die lei­sels in die pad­wa­mark oor te neem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.