5 TYD VIR NU­WE BAN­DE

WegSleep Kampgids - - VOOR JY IN DIE PAD VAL -

Die ge­seg­de sê twee din­ge is on­ver­my­de­lik: die dood en jou pond vleis vir Jan Taks. Tog is daar nog ’n paar din­ge wat in dié ka­te­go­rie val.

Dis on­ver­my­de­lik dat jy een of an­der tyd saam met jou sui­ni­ge swa­er met die duur smaak gaan uit­eet en dan stel hy aan die ein­de van die aand voor jul­le moet die re­ke­ning 50-50 deel – selfs al het jy vis-en-tjips ge­ëet ter­wyl hy weg­ge­lê het aan ek­so­tie­se in­ge­voer­de sam­pi­oe­ne wat in die Pous se tra­ne ge­ma­ri­neer is. Dis ook on­ver­my­de­lik dat ’n borg­vorm­pie van die skool by jou huis gaan op­daag wat vra dat jy R1 per woord borg vir een of an­der lees-o­lim­pi­a­de waar­aan jou kind moet deel­neem.

Dit is nét so on­ver­my­de­lik dat jy een of an­der tyd jou woon­wa se ban­de gaan moet ver­vang. Dit is nooit lek­ker nie, en dit voel al­tyd of dit te veel geld kos. En hoe­wel ons ver­staan dat jy gaan rond­soek vir die bes­te waar­de vir geld, is dit nie al­tyd ’n goeie plan om Eer­li­ke Ed­die se wins­koop­ban­de van die week op jou wa te sit nie. Daar is ’n klomp din­ge wat jy in ag moet neem.

KYK NA DIE VER­VAAR­DI­GER

’n Goeie ver­trek­punt is om te kyk hoe ver­vaar­di­gers be­sluit op die ban­de waar­mee hul­le wa­ens uit die fa­briek kom. C­li­ve Cox, Jur­gens Ci se ont­wik­ke­lings­be­stuur­der, sê die eer­ste ding wat hul­le in ag neem, is die groot­te van die wiel­vel­ling.

“Dit kan wis­sel tus­sen 13-, 14- of 15 duim, maar dis meer ’n es­te­tie­se ding as e­nig­iets an­ders,” sê C­li­ve. “Om die waar­heid te sê be­weeg ons weg van 13 duim-vel­lings om­dat dit dees­dae moei­lik is om hul­le in die han­de te kry. Die mees­te van ons woon­wa­ens is op die oom­blik op 14 duim- en ons bos­wa­ens op 15 duim-vel­lings.”

As die groot­te van die vel­ling vas­ge­stel is, sê C­li­ve, kyk hul­le na die band self. “Een van die al­ler­be­lang­rik­ste fak­to­re wat ons in ag neem, is of die band die wa se vrag kan dra. En daar­voor kyk ons na die wa se bru­to voer­tuig­mas­sa (BVM). Vir dié doel­ein­des ge­bruik ons die ge­wig van die swaar­ste wa in ons on­der­skeie reek­se, soos by­voor­beeld die Ex­clu­si­ve. Ons vat dan sy BVM en ge­bruik die vragindeks vir ban­de wat in­ter­na­si­o­naal er­ken word om die ge­skik­te band te kry. Dit geld dan vir al die wa­ens in ’n be­trok­ke reeks. As jy by­voor­beeld ’n en­kelas­wa het met ’n BVM van 2 000 kg, be­paal die wet dat elk­een van die wa se ban­de ’n ge­wig van 1 000 kg moet kan dra.”

SPOED­VRAAT

C­li­ve sê die twee­de, ewe be­lang­ri­ke, oor­we­ging is die spoed­perk van die ban­de. “In ter­me van ons wet­ge­wing, waar ons nie toe­ge­laat word om vin­ni­ger as 120 km/h te ry nie, het ons dus ban­de no­dig met ’n spoed­perk van min­stens 120 km/h.

“Die ban­de wat in Suid-A­fri­ka be­skik­baar is, is dus in staat om tot op ’n snel­heid van 180 km/h of selfs vin­ni­ger te ry – nie dat jy só vin­nig moet sleep nie. Maar die re­de hoe­kom daar ’n spoed­perk op ban­de is, hou ver­band met die sa­me­stel­ling van die rub­ber waar­van die band ge­maak word.

“Wan­neer jy ry, bou daar hit­te in jou ban­de op, en hul­le word ont­wik­kel en ver­vaar­dig om te ver­se­ker dat die rub­ber in jou band teen daar­die be­trok­ke snel­heid en hit­te by­me­kaar bly. As jy dus teen 120 km/h ry en jou band het ’n spoed­perk van net 80 km/h, kan jy se­ker wees daar­die band gaan vroe­ër eer­der as la­ter bars. Dit is baie be­lang­rik om te let op die spoed­perk van die band, want dit kan tot groot pro­ble­me lei as ’n mens ’n fout be­gaan.”

JAN­NIE BREED

As die dra­ver­moë en spoed­perk uit­ge­sor­teer is, be­sluit C­li­ve hul­le oor die breed­te van die band. “Ons kyk na 185 mm, 195 mm, 205 mm of wat ook al die ge­val is. Maar dit is van min­de­re be­lang as die vragindeks en spoed­perk van die ban­de,” sê C­li­ve.

Daar­na stel hul­le vas wat­ter ban­de wat aan dié spe­si­fi­ka­sies vol­doen, is in die mark be­skik­baar. “Vir ons woon­wa­ens ge­bruik ons kom­mer­si­ë­le ban­de. Dit is soort­ge­lyk aan dié wat op mi­ni­bus­taxi’s ge­bruik word, juis oor daar­die ban­de se dra­ver­moë. Ons sit nie ge­wo­ne se­dan­mo­tor­ban­de op ons woon­wa­ens nie.

“Ons kyk na wat in die mark be­skik­baar is deur die on­der­skeie ver­skaf­fers. Om ver­staan­ba­re re­des koop ons nie ban­de in die klein­han­del­mark nie, maar eer­der van men­se wat dit in­voer óf di­rek van die fa­briek af. Ons neem dus be­slis ook die prys van die band in ag en pro­beer vir ons klan­te be­spa­rings be­werk­stel­lig.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.