7 SÓ SLEEP JY KOM­MER­VRY

WegSleep Kampgids - - OP DIE OOPPAD -

Swak pad­op­per­vlak­ke of nuk­ke­ri­ge dwars­win­de kry gou die skuld wan­neer jou wa be­gin swaai, maar dit is nie nood­wen­dig die e­nig­ste re­des nie. ’n Paar an­der fak­to­re speel dik­wels ook ’n rol – fak­to­re wat jy kan be­heer.

Al het jy al­les al hon­derd keer te­vo­re na­ge­gaan, en al sleep jy al van die dae toe pe­trol nog R2 per li­ter was, kan jy dié 13 din­ge maar ge­rus weer doen – el­ke keer voor jy sleep. Jy sal vei­li­ger reis, en wan­neer jy by die kampplek aan­kom, sal jy meer e­ner­gie hê vir die tent­op­sla­ne­ry.

HAAK ’N PASMAAT

Die be­lang­rik­ste fak­tor is waar­skyn­lik jou sleep­kom­bi­na­sie: Waar­mee sleep jy en wat sleep jy daar­mee? Die BVM – to­ta­le mas­sa van die woon­wa wan­neer dit ge­laai is – moet min­der wees as die sleep­voer­tuig se tar­ra (die mas­sa son­der ’n vrag).

Die sleep­voer­tuig se as­af­stand is ook ’n oor­we­ging. Voer­tuie met ’n lan­ger as­af­stand sleep am­per al­tyd meer sta­biel.

RY STA­DI­GER

In Eu­ro­pa is die spoed­grens vir

’n voer­tuig wat ’n woon­wa sleep 80 km/h – en met ’n goeie re­de. Wan­neer ’n voer­tuig iets sleep, kan baie meer din­ge skeef loop. Goed, jy wil nie heel­dag op die pad wees nie, maar kom eer­der ’n uur la­ter by jou be­stem­ming aan as glad nie. Pro­beer dus om nooit vin­ni­ger as 100 km/h te sleep nie. Die rit is im­mers deel van die va­kan­sie, of hoe?

BAND­DRUK

Band­druk speel ’n groot rol in jou sleep­kom­bi­na­sie se sta­bi­li­teit. As

’n re­ël is dit be­ter om met sty­we ban­de te sleep: Hoe sty­wer die ban­de, hoe min­der “wieg” die band­wan­de en hoe klei­ner is die kans dat die voer­tuig of woon­wa oor die pad sal be­gin swaai.

Ve­ral die band­druk van die sleep­voer­tuig se ag­ter­wie­le is be­lang­rik. Kyk wat­ter band­druk jou voer­tuig se ver­vaar­di­ger vir ’n swaar vrag aan­be­veel en pomp dit daar­vol­gens, of selfs ’n bie­tjie sty­wer. Ont­hou, as jy op grond­pad sleep, moet jy die ban­de weer ef­fens af­blaas en ’n bie­tjie sta­di­ger ry.

El­ke band se mak­si­mum­druk word op sy wand aan­ge­dui. Hou dit in ge­dag­te wan­neer jy vir jou woon­wa of sleep­voer­tuig nu­we tek­kies aan­skaf.

LAAIGEWIG

Sorg dat die ge­wig e­we­re­dig in die woon­wa ver­sprei is: nie te veel vrag bo een van die wie­le nie, en nie te veel ag­terin nie. As jy ver­keerd pak, maak dit die woon­wa min­der sta­biel.

As daar vars wa­ter by jou be­stem­ming is, los die wa­ter­tenk leeg. ’n Vol tenk is net ’n on­no­di­ge vrag. As jy nood­ge­dwon­ge wa­ter saam­ry, ry sta­dig.

Maak die tenks tot bo vol, want die wa­ter in ’n half­vol tenk skom­mel baie rond. (Ge­luk­kig het die mees­te wa­ter­tenks dees­dae ’n dem­per wat die wa­ter se be­we­ging be­perk.)

SLEEPHAAK

Kyk ’n bie­tjie of jou sleep­stang te hoog of laag sit.

Wan­neer jy die woon­wa ge­haak het, moet hy wa­ter­pas staan, met sy neus nie meer as ’n duim la­er nie.

Die SABS be­veel aan die sleep­stang se bol moet tus­sen 350 mm en 465 mm van die grond af wees. As jou sleep­stang ho­ër as dit sit, haal die stang af en mon­teer ’n sak­plaat op die voer­tuig.

’n Mens kry sak­pla­te met vier ga­te en an­der met ses – vra ’n han­de­laar om te kyk wat­ter een die bes­te vir jou mo­tor gaan werk.

SY­SPIE­ËLS

Sleep­spie­ëls is nie nood­wen­dig ver­plig­tend nie. Die wet be­paal dat jy goed ge­noeg ag­ter die woon­wa moet kan sien.

Tog is dit be­slis die moei­te werd om ’n stel s­pie­ëls aan te skaf. Stel hul­le só dat jy aan weers­kan­te die woon­wa se ag­ter­ste hoek kan sien.

STABILISEE­RDER

Daar is tal­le sta­bi­li­seer­ders op die mark. Skaf eer­der een aan.

Dit gee jou meer ge­moeds­rus en keer dat die woon­wa sy stert soos ’n op­ge­won­de skaap­hond swaai wan­neer jy sleep.

STOP SÓ

Moe­nie som­mer an­kers gooi wan­neer jou woon­wa be­gin stert­swaai nie. Dit is vei­li­ger om eer­der jou voet van die ver­snel­ler af te lig en die voer­tuig reg­uit op die pad te pro­beer stuur. Dit be­hoort die woon­wa weer on­der be­heer te bring. As jou voer­tuig sluit­weer­rem­me (ABS) het, kan jy die rem­me lig­gies trap en los. Moe­nie oor ’n kort af­stand tot stil­stand pro­beer rem nie.

SPORING

Laat ver­sien jou woon­wa ge­reeld en maak se­ker die rem­stel­sel werk be­hoor­lik. Kyk of die as – of as­se – nog haaks is en nié be­ska­dig nie. Ná ’n rit op ’n sleg­te pad met slag­ga­te kan die sporing van die as­se uit­ge­stamp wees. Jy gaan dit nie som­mer mak­lik op ’n woon­wa met ’n dub­be­le as voel nie, maar dit be­lem­mer tog jou kom­bi­na­sie se sta­bi­li­teit.

WERK AL­LES DAAR AG­TER?

Maak se­ker die woon­wa se ag­ter­lig­te werk saam met die sleep­voer­tuig s’n. Dis on­wet­tig om son­der wer­ken­de lig­te in die pad te val.

DIE STANG MOE­NIE ROER NIE

Pa­s­op vir ver­wy­der­ba­re sleep­stan­ge. Hul­le het dik­wels spe­ling wat die sleep­bol laat rond­wik­kel. Hoe­wel dié be­we­ging ge­ring lyk, het dit ’n veel gro­ter uit­wer­king na die ag­ter­kant van die kom­bi­na­sie toe en kan dit die woon­wa laat swaai. Soms sit ’n sleep­stang se bol boon­op op ’n ver­len­ging ’n ent­jie weg van die mo­tor om plek te maak vir die nood­wiel ag­ter­op. Dit kan die be­we­ging op die woon­wa ver­er­ger.

BLY BY MET DIENS­TE

Jou sleep­voer­tuig se vel­lings en ban­de moet ge­reeld na­ge­gaan en ge­ba­lan­seer word. Toets die sporing voor el­ke va­kan­sie en kyk of die skok­bre­kers nog in ’n goeie toe­stand is. Oor­weeg dit om ek­stra skok­bre­kers te in­stal­leer as jou sleep­kom­bi­na­sie nie sta­biel voel nie. Jy kan die kron­kel­ve­re met lug­sak­kies ver­sterk. Dit is so groot soos ’n koel­drank­blik­kie en pas knus bin­ne-in die veer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.