DIE BAN­DE SE VRAGINDEKS

WegSleep Kampgids - - DIE PAPIERWERK -

’n Voer­tuig se ban­de kan ook oor­laa­­i word. Op die sy­kant van die band is ’n aan­dui­ding van die mak­si­mum vragindeks wat die ka­pa­si­teit van die band be­skryf. As die vier ban­de se mak­si­mum-ka­pa­si­teit by­me­kaar ge­tel word en die voer­tuig weeg swaar­der as die to­taal, is dit nie net ’n ver­keers­oor­tre­ding nie, maar ook baie on­vei­lig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.