8 KEN DIE VER­BRUI­KERS­WET

WegSleep Kampgids - - DIE PAPIERWERK -

Die doel van die Ver­brui­kers­wet is om ver­brui­kers se be­lan­ge te be­skerm – as jy dus ’n wa koop wat nie na wens is nie, kan jy te­rug­gaan na die ver­ko­per. As jy ’n nu­we wa koop, be­hoort jy nie veel pro­ble­me te hê nie, maar as jy twee­de­hands koop, wag ’n myn­veld voor jou.

DIE KOEËL IS DEUR DIE KERK

Die wet aan­vaar ’n tran­sak­sie het plaas­ge­vind wan­neer jy fi­siek ’n kon­trak ge­te­ken het óf mon­de­lings iets met ’n an­der par­ty oor­een­kom. En ’n el­ek­tro­nie­se hand­te­ke­ning word wel aan­vaar. As die ver­ko­per dus per e-pos ’n kon­trak aan jou stuur en per e-pos die tran­sak­sie be­ves­tig, word dit as bin­dend be­skou. Dit bly eg­ter be­ter om ’n fi­sie­ke be­wys te hê van ’n koop­tran­sak­sie.

AL­LES MOET IN: A TOT Z

Voor jy iets te­ken, maak se­ker die koop­kon­trak vol­doen aan die voor­skrif­te van die wet. In­dien nie, kan dit nie­tig ver­klaar word en al twee par­tye moet te­rug­gee wat hul­le by die an­der ge­neem het. Die skul­di­ge par­ty kan ook dan ver­ant­woor­de­lik ge­hou word vir ska­de wat spruit uit die mis­luk­te tran­sak­sie.

G’N GRIEKS NIE, DAN­KIE

Die kon­trak moet in een­vou­di­ge, ver­staan­ba­re taal ge­skryf wees.

JY WEET MOS...

Die ver­ko­per moet al­les ver­dui­de­lik wat al aan die woon­wa reg­ge­maak is; dit is die so­ge­naam­de o­pen­baar­ma­kings­klou­su­le. Dit sluit selfs al­ge­me­ne diens­te in waar iets by­voor­beeld na­ge­gaan is, al was dit uit­ein­de­lik nie ge­breek nie.

REG­TIG, EGTIG

Die ver­ko­per mag geen val­se in­lig­ting ver­skaf nie en moet in goe­der trou sa­ke doen.

SWART OP WIT

Dit is al­tyd vei­li­ger as die ver­ko­per al­les wat hy oor die wa en die tran­sak­sie ver­dui­de­lik, op skrif stel so­dat hy kan be­wys hy het jou be­dag ge­maak daar­op.

WEES NOU BILLIK

Jy kan nie ’n koop­kon­trak sluit waar­in on­bil­li­ke voor­waar­des ver­vat is nie. Die ver­ko­per mag by­voor­beeld nie ’n punt in die kon­trak skep wat die wet pro­beer om­seil nie.

MAG AL­LES MOOI LOOP

Die ver­ko­per mag nie ri­si­ko’s in die koop­kon­trak uit­sluit nie. As jy by­voor­beeld ’n bos­wa koop, kan die ver­ko­per nie in die kon­trak sti­pu­leer hy sou nie aan­spreek­lik wees as die kas­deur­tjies oor ’n week skie­lik op ’n er­ge sink­plaat­pad af­val nie.

HO­KAAI NOU!

Die ver­ko­per mag jou nie on­be­hoor­lik be­ïn­vloed nie. Woor­de soos “hier­die is die groot­ste wins­koop” is ta­boe.

DIS JOU REG

Die wet be­paal jy het as ko­per die reg op vei­li­ge goe­de­re van ge­hal­te. As daar fout is met die pro­duk, moet jy dit weet vóór die tran­sak­sie be­klink word. As jy ag­ter­kom die ver­ko­per het jou ’n rat voor die oë ge­draai, kan jy hom ses maan­de ná die tran­sak­sie nog daar­oor aan­vat. As jy die woon­wa wil te­rug­vat weens ’n pro­bleem, mag die ver­ko­per nie ’n hef­fing vra om­dat jy die goe­de­re te­rug­bring nie, en hy moet óf die pro­­bleem reg­maak óf jou geld te­rug­gee. As jy be­sluit om die wa te hou na­dat die pro­bleem her­stel is, het jy ’n ver­­­de­re drie maan­de om se­ker te maak die her­stel­werk hou.

VOETSTOOTS MOET VOERTSEK

In die ou dae kon jy ’n woon­wa “voetstoots” koop, wat be­te­ken het jy koop die wa net soos hy daar staan, maar met die nu­we o­pen­baar­ma­kings­klou­su­le is voetstoots ver­by, en het jy ses maan­de om met e­ni­ge pro­ble­me na die ver­ko­per te­rug te gaan.

SKUL­DIG, U EDELE

In­dien ’n tran­sak­sie skeef loop en ’n ver­ko­per word skul­dig be­vind aan die oor­tre­ding van die Ver­brui­kers­wet, kan ’n boe­te van tot R1 mil­joen óf 10% van die on­der­ne­ming se jaar­lik­se om­set op­ge­lê word.

SPANWERK

Die Ver­brui­kers­wet ver­vang nie die ge­wo­ne waar­bor­ge wat ver­vaar­di­gers op hul­le pro­duk­te le­wer nie. Die wet se voor­skrif­te en die ver­skaf­fer se waar­bor­ge is al twee van krag tot­dat hul­le on­der­skei­de­lik ver­stryk.

EK, JY EN DIE BUUR­MAN OOK?

Die wet raak tran­sak­sies tus­sen ’n on­der­ne­ming en ver­brui­ker, by­voor­beeld wan­neer jy ’n woon­wa by ’n ver­skaf­fer koop of laat diens. Maar wan­neer jou buur­man sy twee­de­hand­se wa pri­vaat aan jou ver­koop, is die wet oop vir in­ter­pre­ta­sie. Dit sti­pu­leer dat waar jy as ko­per deel is van ’n tran­sak­sie, die par­ty by wie jy ’n pro­duk of diens koop, as die ver­skaf­fer be­skou word. Só word e­ni­ge ver­ko­per dus eint­lik in­ge­sluit by die wet, en die wet de­fi­ni­eer ’n ver­skaf­fer as e­nig­ie­mand wat goe­de­re of diens­te be­mark.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.