HOU JOU OË OP DIE PAD

WegSleep Kampgids - - VOOR JY IN DIE PAD VAL -

Pad­on­ge­luk­ke is on­ge­luk­kig ’n na­re werk­lik­heid: Vol­gens die Wê­reld­ge­sond­heids­or­ga­ni­sa­sie sterf so­wat ’n half­mil­joen men­se wê­reld­wyd jaar­liks aan ma­la­ria, maar meer as dub­bel so­veel ver­loor hul­le le­we in pad­on­ge­luk­ke. Suid-A­fri­ka vaar be­son­der sleg – ons het van die hoog­ste aan­tal pad­sterf­tes per 100 000 men­se, en boon­op toon ’n stu­die deur Dis­co­ve­ry In­su­re jou kan­se om in ’n bot­sing be­trok­ke te wees is van die groot­ste wan­neer jy die lang­pad vat op va­kan­sie.

VAKANSIEGANGERS LOOP DEUR

In Dis­co­ve­ry se stu­die word die ge­drag ver­ge­lyk van mo­to­ris­te wat oor va­kan­sie­tye ver af­stan­de af­lê met dié wat el­ke dag in die stad be­stuur. Be­stuur­ders wat in va­kan­sie­tye reis, is skyn­baar on­ge­dul­di­ger op die pad, want die aan­tal spoed­oor­tre­dings neem dan met 26% toe. Meer men­se is ook dan ge­neig om in die aand te be­stuur, want dié sy­fer styg ook met 5,5%.

Vol­gens die o­wer­he­de se ver­slag met die ti­tel “S­naps­hot of the Ro­ad Traf­fic Ma­na­ge­ ment in South A­fri­ca”, wat on­ge­luk­ke in 2011 ge­do­ku­men­teer het, het net meer as 60% van al­le nood­lot­ti­ge on­ge­luk­ke oor na­we­ke ge­beur. Dis ’n som­ber prent­jie, maar uit al dié sta­tis­tiek kan ’n mens tog ’n paar les­se leer om vei­li­ger te reis.

BE­PLAN MOOI

Ver­sig­tig op ’n Vry­dag. Vol­gens Dis­co­ve­ry se na­vor­sing is daar op Vry­dae 15% meer ver­keer as ge­woon­lik op die paaie. Die on­ge­duld om te gaan na­week hou laat men­se blyk­baar ook sleg­ter be­stuur, want lui­dens die ver­slag is dit ook die tyd wan­neer men­se glo die mees­te jaag en roe­ke­loos be­stuur.

Wees maar bang vir die don­ker. Moet ver­kies­lik nie tus­sen tien­uur saans en vier­uur sog­gens ry nie. Jou kan­se om in ’n bot­sing be­trok­ke te wees is tien keer ho­ër as e­ni­ge an­der tyd van die dag. Dit gaan in elk ge­val net ’n groot ge­spook af­gee om al jou men­se don­ker­nag al in die kar te laai.

Al­les loop reg... As jy jou voer­tuig or­dent­lik na­gaan om se­ker te maak hy is pad­waar­dig voor jy ver­trek, ver­min­der jy jou kan­se op ’n on­ge­luk met ’n goeie 15%. (Die kans op ’n fa­mi­lie­twis ter­wyl jy wag op ’n in­sleep­diens is ook aan­sien­lik min­der...)

VAT DIT RUS­TIG

Dis al­ge­me­ne ken­nis dat jy ge­reeld moet af­trek en be­ne rek wan­neer jy die lang­pad vat. Vol­gens Dis­co­ve­ry gaan die rit van Gau­teng tot aan die K­waZu­lu-Na­tal­se kus jou vyf en ’n hal­we uur neem as jy el­ke twee uur af­trek en vir 15 mi­nu­te ’n blaas­kans neem. As jy een­stryk deur­ry – en dan boon­op 5 km vin­ni­ger as die spoed­grens ry – gaan jy wel ’n uur vroe­ër by jou be­stem­ming aan­kom, maar jou kan­se om glad nie daar aan te kom nie ver­dub­bel ook. Dis nou bo en be­hal­we die feit dat jy gaan tam raak ag­ter die stuur.

GE­DRA JOU!

Kom ons wees nou maar eer­lik: Geen voer­tuig maak op sy eie ’n on­ge­luk nie. Ie­mand moet iets doen – of nié doen nie – om ’n on­ge­luk te ver­oor­saak. Die na­la­tig­heid van be­stuur­ders is die groot­ste oor­saak van on­ge­luk­ke. Dis nou sim­pel ge­drag soos om die spoed­grens te ver­ont­ag­saam of roe­ke­loos te be­stuur – din­ge soos om op ’n blin­de hoog­te ver­by te steek. Om te rook, eet of drink (selfs al is dit kof­fie of koel­drank) ter­wyl jy be­stuur, lei ’n mens se aan­dag af en ver­hoog die kans dat jy ’n on­ge­luk gaan maak. En dan is daar sel­fo­ne...

BEL MAAR LA­TER

Jou kan­se om ’n on­ge­luk te maak word vier keer gro­ter wan­neer jy jou sel­foon ge­bruik ter­wyl jy be­stuur. An­ton Os­sip, uit­voe­ren­de hoof van Dis­co­ve­ry In­su­re, sê twee der­des van be­stuur­ders ge­bruik hul­le foon ter­wyl hul­le be­stuur, en me­ni­ge be­stuur­ders pro­beer selfs SMS’e stuur ter­wyl hul­le ag­ter die stuur sit. Vol­gens Dis­co­ve­ry se na­vor­sing ge­bruik be­stuur­ders in Lim­po­po hul­le fo­ne die mees­te wan­neer hul­le ry, ter­wyl die Ka­pe­naars die mees­te wets­ge­hoor­saam is in dié op­sig. So­wat 40% van sel­foon­ge­brui­kers in voer­tuie het glo ’n hand­vrye toe­stel, maar 80% van al die op­roe­pe in die mo­tors word daar­son­der ge­maak.

Die slim­kop­pe by Dis­co­ve­ry re­ken jou aan­dag word vir am­per ’n mi­nuut af­ge­lei wan­neer jy ’n sel­foon ge­bruik. Dit is so goed as om vir 1 km teen 60 km/h te be­stuur – met jou oë toe.

MAAK VAS!

Der­tig, veer­tig jaar ge­le­de was die dra van sit­plek­gor­dels nie ver­plig­tend nie, maar van­dag is daar geen twy­fel oor hoe­veel le­wens dit red nie. Vol­gens die re­ge­ring se ver­slag dra 67% van in­sit­ten­des op die voor­sit­plek­ke van kar­re ge­trou hul­le sit­plek­gor- del. Hul­le re­ken as die sy­fer vir voor én ag­ter 80% be­reik, sal die sterf­te­sy­fer met 30% af­neem. WegSleep sê: Dis mak­lik om vin­ger te wys as ie­mand op die pad jou kwaad maak, maar vee eers voor jou eie deur (en hoop an­der mo­to­ris­te doen die­self­de). Bron­ne: Dis­co­ve­ry In­su­re, die Pad­ver­keer­be­stuur­der­kor­po­ra­sie en die na­si­o­na­le de­par­te­ment van ver­voer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.