4 TRU­SPIE­ËLS

WegSleep Kampgids - - OP DIE OOPPAD -

Die ge­bruik van tru­spie­ëls is so deel van sleep as wat son­skyn van ’n see­va­kan­sie is. Dié ma­nier van te­rug­kyk speel ’n be­lang­ri­ker rol as wat dit op die oog af lyk. In jou diens­plig­dae het jy ge­leer om voor jou te kyk, want “die ar­my sal ag­ter jou kyk”, maar as jy ’n ton ag­ter jou sleep teen e­ni­ge spoed, is dit be­ter om die heel­tyd self te weet wat voor én ag­ter jou aan­gaan. As jy dees­dae die K53-toets af­lê, moet jy bont­staan en om­trent ná el­ke twee­de be­stuurs­be­we­ging die s­pie­ëls dop­hou. Met ’n groot woon­wa of sleep­ding is jou tru­spie­ël­tjie so te sê nut­te­loos, en jou sy­spie­ëls van min waar­de son­der sleep­spie­ëls.

DIS ’N MOET

Nu­we voer­tuie van­dag moet aan ’n spe­si­fie­ke stan­daard van die SABS vol­doen as dit kom by tru­spie­ëls – en dit geld vir die bin­ne- én bui­te­spie­ëls. Die stan­daard is nie spe­si­fiek ten op­sig­te van die groot­te van die spie­ël nie; dit word ’n taam­lik teg­nie­se punt aan­ge­sien dit eer­der gaan oor wat jy na ag­ter kan sien.

Ook be­lang­rik is die ma­te van ver­wron­ge beeld wat ’n tru­spie­ël kan ver­oor­saak; die tru­spie­ël moe­nie die prent­jie to­taal ver­an­der nie. Ons weet eg­ter op som­mi­ge s­pie­ëls staan dui­de­lik ge­skryf voor­wer­pe kan óf na­der óf ver­der ver­toon as wat dit werk­lik is.

Van­dag se s­pie­ëls vat dit ’n stap­pie ver­der en wys vir jou ’n deel wat nie nor­maal­weg in beeld is nie – die so­ge­naam­de blin­de­kol­spie­ël.

WAT LEER DIE KIN­DERS?

Die K53-toets be­hels tien­tal­le “waar­ne­mings” waar­in jy die tru­spie­ëls die heel­tyd moet dop­hou. Die voor­skrif is dat jy die tru­spie­ëls ver­stel voor jy weg­trek. As jy eers aan die gang is, moet jy el­ke vyf tot agt se­kon­des in die s­pie­ëls kyk.

En dan moet jy in die mees­te si­tu­a­sies op die pad heel eer­ste in jou tru­spie­ëls kyk voor jy die vol­gen­de ak­sie uit­voer – soos wan­neer jy af­rat, stil­hou in ver­keer, par­keer of deur ’n krui­sing ry. S­pie­ël­werk is dus ’n be­lang­ri­ke deel van be­stuur.

As jy ar­gu­ments­ont­hal­we vir ‘n uur lank

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.