Med­i­tasie

Zululand Observer - Weekender - - ZO OPINION -

‘Die trekooievaar ken sy tye van kom en gaan, die tortel­duif, die swaeltjie en die kraan­voël kom op ‘n vaste tyd terug, maar my volk wil nie weet wat die Here vir hulle vas­ges­tel het nie.’ Jeremia 8:7

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.