AN­TO­NIO GÓ­MEZ GUILLAMÓN

EM­PRE­SA­RIO AE­RO­NÁU­TI­CO

ABC - Especiales Andalucía - - ECONOMÍA -

El fun­da­dor de la fir­ma Aer­tec ha pi­lo­ta­do la crea­ción de la aso­cia­ción An­da­lu­cía Ae­ros­pa­ce, que une a las trein­ta prin­ci­pa­les em­pre­sas del sec­tor ae­ro­náu­ti­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.