LA FUN­DA­CIÓN IN­CLU­YE VEHÍCU­LOS DE TO­DAS LAS ÉPO­CAS

ABC - Motor - - MOTOR -

Mo­tor: Ga­so­li­na de 25 CV Lar­go/an­cho/al­to (m): 4,5/1,7/1,7 Pe­so: 2.220 Kg Uni­da­des cons­trui­das: 200 (apro­xi­ma­da­men­te) Mo­tor: Ga­so­li­na de 19 CV Lar­go/an­cho/al­to (m): 4,0/1,7/1,6 Pe­so: 1.680 Kg Uni­da­des cons­trui­das: 116

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.