ATRAC­CIO­NES DE FERIA

AD (Spain) - - Ad News -

El pa­be­llón 1 de ‘In­ter­gift’ le ha­ce la ola a las te­las. 120 fir­mas (arri­ba, ‘Ca­sa­de­co’) par­ti­ci­pa­rán en la sec­ción ‘Edi­to­res tex­ti­les’, que com­par­ti­rá es­pa­cio con ‘So­lu­cio­nes pa­ra In­terio­ris­mo’ en una bue­na fies­ta de­co­ra­ti­va. IFE­MA.ES/INTERGIFT_01

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.