Usa de­co­di­fi­ca­dor HW+

Android Magazine - - EN PORTADA -

Pa­ra em­pe­zar a ha­bi­li­tar los co­decs, ac­ti­va la op­ción "Uti­li­zar de­co­di­fi­ca­dor HW+" (arri­ba). Des­pués, se­lec­cio­na la op­ción "Có­decs de ví­deo HW+" (a mi­tad de la pan­ta­lla).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.