CO­CI­NA MA­DE IN SPAIN

AR - - ENTREVISTA -

1. Jo­sé Ta­pas Bar, un lu­gar don­de to­mar vi­nos y de­li­cio­sas ta­pas en Ber­mond­sey Street. 2. Jo­sé Pi­za­rro Broad­ga­te, si­tua­do en ple­na City. Es el lu­gar ideal pa­ra en­tre­gar­se al af­ter­work. 3. Pi­za­rro Res­tau­rant, con pla­tos tra­di­cio­na­les es­pa­ño­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.